Wat zijn GAS-boetes?

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) zijn straffen die gemeentes kunnen opleggen als je het gemeentereglement overtreedt. Meestal zijn het boetes.

Met deze GAS-boetes kan de gemeente overlast, zoals sluikstorten, wildplassen, graffiti spuiten, enz. bestraffen. Maar ook dozen verslepen op een openbare plaats, confetti strooien, belletje trek doen, enz.

Voor de sancties bestonden, werden kleine gevallen van overlast vaak niet behandeld. Sinds de wet bestaat kunnen gemeenten daar toch tegen optreden. De overtredingen worden dan niet doorgestuurd naar het parket maar afgehandeld door een ambtenaar. Die kan bemiddelen, boetes opleggen of taakstraffen uitdelen.

GAS-boetes kunnen opgelegd worden aan jongeren vanaf 14 jaar. Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) kunnen een maximumboete krijgen van 175 euro of een gemeenschapsdienst van maximum 15 uur. Meerderjarigen betalen maximum 350 euro of moeten een gemeenschapsdienst van maximum 30 uur doen.

Elke gemeente kiest zelf vanaf welke leeftijd ze GAS-boetes oplegt en voor welke vorm van overlast. Wat kan of niet kan in jouw woonplaats, lees je in het politiereglement van jouw gemeente. Je kan zo’n politiereglement terugvinden via de website van jouw stad of gemeente of via de site van de lokale politie.

De reporters van Mediaraven en WaddupitsKev lichten er alvast een aantal regels van een aantal gemeentes uit.

Meer weten over GAS-boetes?

Nood aan een babbel?

Praat erover