Waarom hebben wij verschillende regeringen en parlementen?

België is een federale staat, dat wil zeggen dat de staat is opgedeeld in deelstaten. In België hebben verschillende regio's meer macht gekregen.

Gemeenschappen en gewesten

Bij ons bestaat het regionale niveau uit 3 gewesten en 3 gemeenschappen. Vlamingen en Walen hadden elk hun reden om meer macht te willen voor de regio's. De Walen wilden liever een eigen economische regels. Daarom kwamen er gewesten. De gewesten gaan over zaken die te maken hebben met grond: milieu, ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, infrastructuur, economie en werkgelegenheid. Er is een Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Vlamingen wilden liever meer beslissingen kunnen nemen op cultureel vlak. Daardoor kwamen er gemeenschappen. De gemeenschappen gaan over zaken die te maken hebben met personen: cultuur, onderwijs, welzijn, gezondheid, sport en taal. Er is een Vlaamse Gemeenschap, een Franse en Duitstalige gemeenschap.

Federale niveau

Deze gewesten en gemeenschappen hebben hun elk hun eigen regeringen en parlementen om die taken uit te voeren en wetten op te stellen. Daarbovenop heeft België zelf een federale regering en parlement, die beslissingen neemt die voor heel België gelden. Het federale niveau is dan weer bevoegd voor onder andere veiligheid, sociale zekerheid, volksgezondheid, buitenlandse zaken.

Als je dit allemaal optelt, zouden er 7 regeringen en 7 parlementen moeten zijn, maar de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest hebben een gemeenschappelijk parlement en regering.

België heeft dus 6 regeringen en 6 parlementen

  1. België (federaal)
  2. Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest
  3. Waals Gewest
  4. Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  5. Franse Gemeenschap
  6. Duitstalige Gemeenschap

Europa

En dan is er nog Europa. Als we stemmen, kiezen we onze vertegenwoordigers voor het Europees parlement. Zij stemmen mee over wetten rond economische groei, energieverbruik en voedselveiligheid. Lees meer over de Europese verkiezingen en wat Europa allemaal voor jou doet.

ARTIKEL: Maud Boey & Pamela Baruti