Welke partij past bij mij?

In België zijn er verschillende politieke partijen. Ze werken op verschillende niveaus. Voorbeeld: federaal (heel België), Vlaams en gemeente.

Er zijn in Vlaanderen 7 grote partijen die op alle niveaus actief zijn én genoeg stemmen krijgen om in het Vlaams of federaal parlement te zitten:

 • CD&V
 • Groen
 • N-VA
 • Open VLD
 • PVDA
 • Vlaams Belang
 • Vooruit

Er zijn zeker nog andere partijen actief, vooral in de verschillende steden en gemeenten.

En hier kan je de verkiezingsprogramma's voor de Europese verkiezingen vergelijken (in het Engels).

Wat betekent links en rechts in de politiek?

Vaak worden partijen ingedeeld in links en rechts. Het is een manier om de verschillen beter te begrijpen.

Je kan op 2 verschillende manieren links en rechts zijn:

 • Economisch links en rechts
  • Economisch linkse partijen vinden dat de overheid moet ingrijpen om het geld in de samenleving gelijker te verdelen.
  • Economisch rechtse partijen vinden dat dit niet de taak is van de overheid en dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen.
 • Sociaal-cultureel links en rechts
  • Sociaal-cultureel linkse partijen (progressief) vinden dat verandering goed is en dat de samenleving beter wordt van nieuwe ideeën.
  • Sociaal-cultureel rechtse partijen (conservatief) vinden dat de gedragsregels goed zijn zoals ze zijn, en die niet te veel moeten veranderen.

Bekijk: Nws.nws.nws legt het verschil tussen links en rechts uit

Hoe weet ik waarvoor elke partij staat?

De opdeling in links-rechts kan helpen om de partijen beter te begrijpen. Maar je kan er niet alle informatie uit halen.

Daarvoor moet je naar de standpunten kijken: wie zijn ze, wat doen ze, hoe denken ze?

We doen een poging om de belangrijkste standpunten van de 7 grootste partijen samen te vatten.

CD&V

CD&V staat voor Christen-Democratisch en Vlaams.

Ze noemen zichzelf de Vlaamse centrumpartij, dus in het midden tussen links en rechts. 

Voor de verkiezingen van 2024 focussen ze op welzijn, welvaart en veiligheid.

Welzijn betekent voor CD&V een samenleving die niet enkel om geld en werken draait maar ook om:

 • betaalbare zorg en kinderopvang
 • mentale gezondheid en deconnectie
 • kwalitatief onderwijs waar de lat hoog ligt

Volgens CD&V moet elke Vlaming die hard werkt beloond worden. Ze willen inzetten op welvaart met eerlijke belastingen, een deftig pensioen en aandacht voor elke stad en elk dorp.

De veiligheid van de burgers is volgens hen ook dé verantwoordelijkheid van de overheid. Ze willen naast veilig verkeer en veilige buurten, investeren in het leger en meer controle over migratie.

Meer info vind je op de sites van CD&V en Jong CD&V.

Groen

Groen noemt zichtzelf een progressieve en groene politieke partij.

Zoals ze met hun naam zelf al zeggen komen ze op voor het klimaat.

Voor de verkiezingen van 2024 focussen ze op een eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt, betaalbare zorg en eerlijke kansen voor iedereen.

Met een eerlijk klimaatbeleid willen ze inzetten op een gezonde economie met betaalbare maatregelen waarin de grootste vervuilers betalen. Dat betekent inzetten op:

 • lokale en groene energie
 • openbaar vervoer en gezonde natuur
 • ecologische keuzes de goedkoopste en gemakkelijkste maken

Betaalbare zorg is volgens Groen een basisrecht. Jonge en oude mensen moeten fysiek en mentaal snel hulp krijgen. 

Voor Groen zijn eerlijke kansen belangrijk. Ze willen armoede aanpakken, goed werk en een huis voor iedereen. Ze willen gratis onderwijs en meer geld voor mensen met kinderen. Ze zijn voor vrijheid en gelijke rechten en tegen discriminatie.

Meer info vind je op de websites van Groen en Jong Groen.

N-VA

N-VA staat voor Nieuw-Vlaamse Alliantie.

Ze omschrijven zichzelf als Vlaams-nationalistisch en zowel economisch als sociaal-cultureel rechts.

Eén van hun belangrijkste standpunten is dat ze willen dat Vlaanderen meer dingen kan beslissen zonder Wallonië.

Voor de verkiezingen van 2024 focussen ze op economische welvaartsociaal welzijn, en vrijheid en kansen voor iedereen die werkt, spaart en onderneemt.

Ze vinden het belangrijk dat iedereen werk heeft. Wie werkloos is, moet volgens N-VA vanaf de eerste dag worden aangemoedigd om terug te gaan werken. Ze willen ondernemen makkelijker maken en ze willen dat we minder belastingen moeten betalen op werk.

Ze willen ook dat onze begroting op orde komt. Ze willen schulden afbetalen, maar niet door meer belastingen te heffen.

De N-VA wil een strenger asiel- en migratiebeleid. Ze willen dat nieuwkomers enkel legaal in het land mogen komen wonen en ze snel Nederlands moeten leren en de Vlaamse gedragsregels moeten aanvaarden en volgen.  

Meer info vind je op de websites van N-VA en Jong N-VA.

Open VLD

Open VLD beschrijft zichzelf als liberaal

Dat betekent economisch rechts en democratisch. Ze noemen zichzelf progressief en vinden vrijheid en vooruitgang belangrijk.

Voor de verkiezingen in 2024 focussen ze op economie, veiligheid en innovatie, en klimaat, energie en omgeving.

Ze vinden het belangrijk dat de overheid niet te veel ingrijpt in de economie. Ze willen lagere belastingen op werk, een sterke economie en meer vrijheid om te bouwen, te erven en te ondernemen.

Ook veiligheid vindt de Open VLD belangrijk. Ze vinden het de kerntaak van de overheid om te investeren in de politie, de brandweer en het leger

De Open VLD wil ook inzetten op klimaat, energie en omgeving. Ze willen dit doen door groei, samenwerking en ondernemen aan te moedigen.

Ze willen niet dat onze manier van leven te veel moet aanpassen. Ze willen het klimaat- en energie-probleem oplossen door innovatie.   

Meer info vind je op de websites van Open VLD en Jong VLD

 

PVDA

PVDA staat voor Partij van de Arbeid.

Ze noemen zichzelf socialistisch 2.0 en de meest linkse partij in Vlaanderen.

Ze vinden dat de rijkdom in het land eerlijk verdeeld moet zijn en de overheid hier een grote rol in speelt.

Voor de verkiezingen van 2024 focussen ze op eerlijke belastingen, koopkracht en klimaat.

De PVDA vindt dat in België de superrijke mensen niet genoeg belastingen betalen en de werknemers en zelfstandigen te veel.

Ze vinden dat de multimiljonairs en hele rijke bedrijven meer en gewone mensen eerlijkere belastingen zouden moeten betalen.

Verder vindt de PVDA ook dat politici minder moeten verdienen en minder voordelen moeten krijgen. Ze noemen dit de 'graaicultuur'.

Koopkracht is ook een van de belangrijkste thema’s voor de PVDA. Ze willen de lonen verhogen en de prijzen in de winkel verlagen. Ze willen de belastingen op levensmiddelen afschaffen en de wet die loonsverhogingen blokkeert, ook afschaffen.

Verder wil de PVDA ook inzetten op het klimaat. Ze willen vooral dat de maatregelen die genomen worden voor iedereen haalbaar zijn. Openbaar vervoer en hulp met renovaties staan hoog op hun agenda.

Meer info vind je op de websites van PVDARedFox (voor scholieren middelbaar) en Comac (voor studenten)

Vlaams Belang

Vlaams Belang is een Vlaams-nationalistische partij. Ze noemen zichzelf de partij die de wensen van 'de Vlaamse beweging' vertaalt.

Ze vinden dat Vlaanderen moet splitsen van Wallonië en willen de culturele eigenheid van Vlaanderen behouden.

Voor de verkiezingen in 2024 focussen ze op sociale zekerheid, welvaart, veiligheid en immigratie.

Sociale zekerheid: ze vinden dat het leven te duur is voor de Vlamingen en dat er te vaak voorrang wordt gegeven aan immigranten. Ze willen dus vooral inzetten op een streng immigratiebeleid om de sociale zekerheid betaalbaar te houden en er voor zorgen dat nieuwkomers zich moeten aanpassen aan de Vlaamse cultuur.

Werken en ondernemen is voor Vlaams Belang ook erg belangrijk. Ze vinden dat er niet te veel regels moeten zijn voor ondernemers. Ze vinden dat er oneerlijke strijd bestaat met bedrijven in het buitenland door te veel milieuregels en goedkopere lonen. Ze vinden dat langdurig werklozen gestraft moeten worden.

Vlaams Belang vindt verder dat we strenger moeten omgaan met criminelen. Ze willen een hardere aanpak en willen hiervoor meer geld geven aan de politie en het gerecht.

Minderjarigen moeten volgens Vlaams Belang ook voor een strafrechter verschijnen en migranten die een misdaad plegen, moeten uit het land worden gezet.

Meer info vind je op de websites van Vlaams Belang en Vlaams Belang Jongeren.

Vooruit

Vooruit noemt zichtzelf een socialistische beweging. Hun kernwaarden zijn vrijheid, gelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid.

Voor de verkiezingen in 2024 focussen ze op koopkracht, gezondheid en onderwijs.

Vooruit vindt het belangrijk om de koopkracht te beschermen, ze vinden dat je moet kunnen kopen wat je nodig hebt. Dit willen ze doen door lonen en pensioenen te verhogen en de energiefactuur te doen dalen.

Ook gezondheid is voor Vooruit een belangrijk thema. Ze willen die toegankelijk en betaalbaar houden. Dit willen ze doen door de factuur voor de mensen te verlagen en meer en beter betaalde jobs te voorzien.

Vooruit vindt dat we moeten inzetten op onderwijs en kinderopvang voor alle jongeren. Het lerarentekort moet volgens hen worden aangepakt en de wachtlijsten voor de kinderopvang moeten naar beneden. Ze vinden dat jongeren heel belangrijk zijn en alle kansen verdienen.

Meer info vind je op de websites van Vooruit en Jongsocialisten.

Vind meer info op VRT: Waar staan de Vlaamse partijen voor?

Hoe beslis ik op wie ik wil stemmen?

Daar zijn verschillende manieren voor! Hier vind je tips om te beslissen op wie je gaat stemmen

Meer weten over de verkiezingen?

 • Waarom zou ik gaan stemmen? 
 • Hoe beslis ik op wie ik wil stemmen?
 • Hoe kan ik mijn stem nog laten horen?

Ontdek het in het 'verkieZINE': het infomagazine met getuigenissen van jongeren, een zelftest over je mening vormen en gesprekskaarten.