Is de elektronische sigaret schadelijk voor je gezondheid?

Vapen is schadelijk voor je gezondheid. Je verhit chemische stoffen die je daarna inhaleert. Dat schaadt de longen.

Daarnaast kan de vloeistof in de e-sigaret nicotine bevatten. Die stof is enorm verslavend.

Of de dampen schadelijk zijn voor je omgeving is nog niet gekend. Daarom mag je ze niet gebruiken in gesloten publieke ruimtes zoals cafés en restaurants.

Hoe schadelijk de e-sigaret precies is op lange termijn, is nog niet bekend. Maar rook je niet en wil je geen risico's nemen? Dan begin je er beter niet mee.

Vapen met cannabisproducten is geen goede combinatie. Dat heeft in ons land mogelijks al tot een dode geleid.

Wat is een elektronische sigaret of e-sigaret precies?

Het bestaat uit:

  • Een batterij
  • Een patroon met een vloeistof waar smaakstoffen aan zijn toegevoegd, en meestal nicotine
  • Een verdamper: een verwarmingselement dat de vloeistof omzet in damp.

De roker activeert een verwarmingselement en inhaleert de damp die ontstaat.

Net zoals de gewone sigaret, mag de e-sigaret niet verkocht worden aan jongeren onder 18 jaar.

Stoppen met roken?

Smartstop helpt jou.

FOTO: Journey Yang

Nood aan een babbel?

Praat erover