Tone of voice WAT WAT

Deze richtlijnen zijn voor de contentpartners van WAT WAT, die mee info schrijven op watwat.be. Maar ook andere mensen die jongeren informeren, kunnen dit als leidraad gebruiken.

Wat moeten de teksten van WAT WAT uitstralen?

Aanwezig en empathisch (NIET afstandelijk)

Spreek jongeren persoonlijk aan, op een informele manier. Erken hun gevoelens. Normaliseer hun situatie. Laat voelen dat ze niet alleen zijn.

Authentiek (NIET fake)

Doe je niet anders voor. Jongeren doorprikken dit snel. Wees wie je bent. Wees daar eerlijk in en doe vooral waar je goed in bent.

Dynamisch, vlot (NIET houterig)

Gebruik spreektaal en blijf weg van schrijftaal.

Spreek jongeren op een directe manier aan met ‘je’ en mijd passieve zinnen. Schrap overbodige ballast waar je kan.

Empowerend (NIET belerend of beschermend)

Wijs niet met de vingers, maar plaats je naast de jongere. Vermijd zinnen en woorden als ‘het is niet slim om …’, ‘doe zeker (niet) …’, ‘je moet’, ‘pas op’ …

Bied verschillende mogelijkheden en perspectieven aan en leg uit wat de positieve en negatieve gevolgen kunnen zijn van bepaalde keuzes. Het is aan de jongere om zelf een keuze te maken.

Bied handvaten aan. Zorg dat de jongere met jouw info verder kan:

 • Welke opties zijn er?
 • Welke stappen kunnen ze verder zetten?
 • Waar kunnen ze terecht indien nodig?
 • Waar vinden ze meer info?

Gerespecteerd (NIET autoritair)

Ga nooit boven de jongere staan, vanuit een alwetende houding. Praat wel vanuit je expertise.

Mag met een kwinkslag (NIET geforceerd grappig)

Je mag humor gebruiken, maar dat moet zeker niet. Is de info alleen te begrijpen als je de mop ook snapt? Laat de mop dan weg. Want niet iedereen snapt (dezelfde) humor.

Rebels (NIET braaf)

Jongeren experimenteren en breken af en toe met de regels. Dat is oké! Toon je begrip hiervoor. Er zijn veel realiteiten. Kies altijd de kant van de jongere.

Vanuit de dagdagelijkse realiteit (NIET theoretisch)

Vermijd moeilijke woorden, vage of abstracte taal. Creëer herkenbare situaties voor de jongere. Gebruik duidelijke taal.

Voorbeeldzinnen

 • Do: "Je moet niet meteen een gangster zijn om in contact te komen met de politie. Je kan met ze te maken hebben als alweer iemand je fiets 'per ongeluk' meeneemt aan het station. Hoe dan ook, het is altijd handig om op de hoogte te zijn van je rechten. Ook als jij de wet overtreden hebt."
  • Don't: "Jow jow jow. Ooit in contact gekomen met de popo? Chill matti. Wij weten hier alles over. Ga naar onze website voor meer info. Peace"
  • Waarom: Probeer straattaal niet om te zetten naar schrijftaal, jongeren nemen dit niet serieus. Creëer herkenbare situaties en neem het altijd op voor de jongeren. Ook als zij in fout zijn.
 • Do: "Rouwen is een reactie op het verlies van iemand die dicht bij je stond. Rouwen is heel normaal. Heb je verdriet? Praat erover. Praat je niet graag? Geen probleem. Zoek een andere manier! (Opsomming)"
  • Don't: "Rouwen is een reactie op het verlies van iemand die dicht bij je stond. Rouwen is heel normaal. Heb je verdriet? Praat erover."
  • Waarom: Geef verschillende opties voor jongeren om mee aan de slag te gaan.