Toegang weigeren tot een evenement, mag dat?

Ja, ze mogen je de toegang weigeren tot een evenement in deze gevallen:

1. Het maximum aantal deelnemers is bereikt

Gaat de locatie boven haar maximum aantal deelnemers? Dan moeten de organisatoren nieuwe bezoekers weigeren.

De brandweer bepaalt hoeveel bezoekers er veilig binnen kunnen. De organisatoren kunnen dat aantal niet verhogen.

2. Je gaat als minderjarige alleen naar een club of café

De portier of eigenaar mag je dan weigeren. Bij festivals ligt dit anders; hierover is geen aparte wetgeving. De organisatoren bepalen wel zelf de minimumleeftijd en voorwaarden.

Naar evenementen van de jeugdvereniging, het jeugdhuis of je school kan je wél alleen gaan.

3. Het is een privé-evenement en je hebt geen uitnodiging

Kun je geen uitnodiging voorleggen? Dan mag de organisator je wegsturen.

4. Je doet iets strafbaars

Heb je drugs bij, ben je dronken of gebruik je geweld? Dan mogen ze je de toegang weigeren, want dat zijn strafbare feiten.

Toegang weigeren mag níét voor je huidskleur, geslacht, geaardheid, afkomst of geloofsovertuiging

Word je geweigerd door je:

  • afkomst?
  • geaardheid?
  • geloofsovertuiging?
  • geslacht of genderidentiteit?
  • huidskleur?

Dat mag niet. Iedereen heeft het recht om deel te nemen.

Je kan een klacht indienen bij Unia, het Gelijkekansencentrum. Daar krijg je advies en ondersteuning.

Moet ik mijn identiteitskaart tonen?

Nee, de organisator van een evenement mag alleen je ticket controleren en vragen dat je vrijwillig je leeftijd bewijst.

Wil je je identiteitskaart niet tonen? Dat is je recht. Wel kunnen ze je automatisch indelen in de groep min-16-jarigen en dan kan je bijvoorbeeld geen alcohol bestellen.

Onterecht geweigerd aan de ingang?

Blijf er niet mee rondlopen. Dien een klacht in bij Unia, het Gelijkekansencentrum via het meldingsformulier.

FOTO: Steijn Leijzer

Nood aan een babbel?

Praat erover