Ik ben zwanger en wil mijn kindje laten adopteren. Hoe gaat dat?

Ongepland zwanger? Dan sta je voor een moeilijke keuze. Maar met goede begeleiding kom je tot de beste beslissing voor jouw situatie.

Denk je eraan om je kind op te geven voor adoptie? Dan kan je terecht bij het Adoptiehuis om alle mogelijkheden te bespreken. Het Adoptiehuis zoekt mee naar een keuze die jou of jullie het meest past.

Ook kandidaat-adoptieouders komen bij Adoptiehuis terecht. Zij volgen er een voorbereidingstraject. Als ze geschikt zijn om een kindje te adopteren krijgen ze van de familierechter een geschiktheidsvonnis. Daarna komen ze op de wachtlijst terecht.

Als geboorte-ouder kan je de adoptie-ouders ontmoeten. Dat gebeurt meestal vrij kort na de plaatsing van het kind, maar zeker voor de definitieve uitspraak op de rechtbank. Daar kan je, onder begeleiding, kennis met hen maken.

Van het moment dat de adoptie uitgesproken is bij de familierechtbank heb je als geboorteouder geen rechten en plichten meer tegenover het kind. Het kind krijgt de naam van zijn adoptieouders en wordt vanaf dan gezien als hun eigen kind.

Praat erover met iemand die je vertrouwt. Durf je niet goed? Probeer het dan eens met één van de anonieme hulplijnen in het blokje PRAAT EROVER op deze pagina.

Lees ook de getuigenis van Julie die haar kindje afstond voor adoptie.


Dit is geen chat of mailformulier. Wil je met iemand praten? Je kan bellen, chatten, mailen of langsgaan bij Adoptiehuis.

Nood aan een babbel?

Praat erover