Wat is het verschil tussen adoptie en pleegzorg?

Bij pleegzorg en bij adoptie groeit een kind op in een ander gezin. Toch zijn er veel verschillen tussen pleegzorg en adoptie. We zetten de belangrijkste verschillen op een rijtje:

Contact met de ouders

De ouders van een pleegkind blijven zo veel mogelijk betrokken bij de opvoeding: als dat kan, houden ze contact met hun kind en het pleeggezin. Ze mogen ook mee beslissen over belangrijke dingen.

Bij adoptie is er meestal geen contact met de biologische ouders. De ouders hebben ook geen rechten of plichten meer ten opzichte van het kind.

Voornaam en achternaam

Pleegkinderen houden hun eigen voornaam en familienaam.

Een adoptiekind krijgt de achternaam van de adoptieouders. Adoptieouders mogen ook de voornaam van het kind kiezen.

Tijdelijk of voor altijd

In principe is pleegzorg tijdelijk. Soms duurt het maar heel even, soms heel lang, bijvoorbeeld tot het pleegkind 18 jaar is. Er wordt ook regelmatig bekeken of het kind terug naar huis kan.

Bij adoptie blijft het kind altijd deel uitmaken van het adoptiegezin.

Begeleiding

Pleegzorgers staan er niet alleen voor. Ze worden goed voorbereid op de komst van een pleegkind en ook tijdens de pleegzorg kunnen pleegouders rekenen op de hulp van een pleegzorgbegeleider.

Een adoptiegezin staat alleen in voor de opvoeding van hun kind.

Pleegjongeren.be

Heb jij vragen over pleegzorg? Op de pleegjongerenwebsite vind je heel wat antwoorden!

FOTO: Priscilla Du Preez

Nood aan een babbel?

Praat erover