Wat zijn drugs?

Drugs zijn alle stoffen die je gevoelens, zintuigen en bewustzijn kunnen beïnvloeden.

  • ze kunnen je oppeppen
  • ze kunnen je verdoven
  • ze kunnen wat je ziet, hoort, smaakt, ruikt of voelt veranderen

Je hebt drugs die toegelaten worden door de wet, zoals alcohol, maar ook drugs die verboden zijn door de wet zoals cannabis, cocaïne, … .

Wist je trouwens dat...

  • meer dan 9 op 10 jongeren onder de 16 jaar nog nooit cannabis heeft gebruikt?
  • 99 op 100 jongeren onder de 16 jaar nog nooit een andere illegale drug hebben gebruikt?

FOTO: paul morris

Nood aan een babbel?

Praat erover