Ik studeer nog. Kan ik met een eigen zaak beginnen?

Vanaf 18 jaar mag je een eigen zaak opstarten. Als je onderneemt tijdens je studies, kan je onder het sociaal-fiscaal statuut van student-zelfstandige vallen. Dat is een voordelig statuut. Bekijk of je aan de voorwaarden voldoet.

Let op: je eigen inkomsten uit een zelfstandige activiteit kunnen gevolgen hebben voor het groeipakket (in Vlaanderen) of de kinderbijslag (in Brussel) die je ouders krijgen. De wetgeving is ingewikkeld. Vraag aan je ouders wie je groeipakket of kinderbijslag uitbetaalt. Die instantie kan je vertellen waar je rekening mee moet houden om dat geld te blijven krijgen.

Of je nu een vaag idee hebt, of al concreter weet wat je wil doen: laat je begeleiden om je idee verder uit te werken of af te toetsen. In 10 studentensteden werken verschillende partijen samen om ondersteuningsactiviteiten voor jongeren en studenten aan te bieden. Je kan er deelnemen aan workshops of netwerkmomenten. Je kan er begeleiding, advies en coaching krijgen. Je kan er terecht met al je vragen over ondernemen.

Veel hogere onderwijsinstellingen hebben een werking uitgebouwd ter ondersteuning van studenten met ondernemende ideeën.

Vind je ondernemerschap interessant? Ben je van plan om van start te gaan, maar schrikt je dat nog wat af? Voor studenten van Arteveldehogeschool, HoGent en UGent is er studentencoöperatie The Company. In de veilige omgeving van de coöperatieve zetten ze hun eerste stappen als ondernemer.

Er bestaan ook studentenorganisaties die zich toespitsen op ondernemende projecten. Bevraag welke ondersteuning ze jou kunnen bieden:

Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) en Unizo Onderwijs & Ondernemen zijn 2 organisaties met onderwijsprogramma’s van het basisonderwijs tot het hoger onderwijs:

  • de Unizo Onderwijs & Ondernemen heeft bijvoorbeeld Techclass en Plankgas
  • Vlajo heeft Ondernemers voor de klas en Mini-ondernemingen. Met de Start Academy biedt VLAJO een combinatie van ideeënwedstrijd, workshops en coaching. De coaches onderzoeken mee het potentieel van jouw idee en helpen je idee marktklaar te maken.

My Machine Vlaanderen biedt een uniek initiatief aan waarin de samenwerking en interactie tussen de drie onderwijsniveaus centraal staat. Gedurende één school-/academiejaar bedenken kinderen lager onderwijs een droommachine, ontwikkelen studenten hoger onderwijs hiervoor een concept en maken leerlingen secundair onderwijs een werkend prototype.

Wil je iets doen met deze organisaties? Spreek je leerkracht of docent aan.

Ben je nog geen 18? Vraag eens aan je jeugdhuis of jeugddienst of er projecten zijn voor ondernemende jongeren. Onder begeleiding van coaches en experten kan je dan experimenteren. Stap voor stap stamp je zo je eigen zaak uit de grond. Ook jij kan terecht bij de ecosystemen in 10 studentensteden, zelfs al richten ze hun initiatieven in de eerste plaats op +18-jarigen.