Mag ik mijn hoofddoek dragen op school?

Op veel scholen mag je geen hoofddoek of andere religieuze kentekens dragen. De afspraken op jouw school lees je in het schoolreglement.

In de scholen van het GO! zijn de hoofddoek en andere levensbeschouwelijke kentekens overal verboden. Voor de gemeentelijke, stedelijke, provinciale en vrije scholen (onder andere het katholiek onderwijs) is het aan elke school apart om een beslissing te nemen. In sommige scholen zijn hoofddoeken verboden, in andere zijn ze toegelaten. De eindbeslissing over het wel of niet toelaten van de hoofddoek en andere religieuze symbolen ligt bij het schoolbestuur. Er zijn al verschillende scholen op de vingers getikt via rechtszaken. Die scholen hebben het verbod zelfs moeten intrekken.

Hoofddoekenverbod op school of niet, de regels in het schoolreglement mogen sowieso niet strijdig zijn met de fundamentele rechten en vrijheden van leerlingen en ouders. Beperkingen mogen alleen als leerlingen uiterlijke kenmerken dragen die:

  • tegen de democratie ingaan;
  • onhygiënisch zijn;
  • of anderen in gevaar brengen en de orde verstoren.

Als je problemen ondervindt die te maken hebben met het dragen van een hoofddoek, kan je best contact opnemen met het CLB van je school. Voel je je gediscrimineerd? Neem dan contact op met Unia.

Nood aan een babbel?

Praat erover