De kwaliteit van mijn woning is niet oké. Wat moet ik doen?

Een huis, appartement of kot moet veilig en in orde zijn. Bijvoorbeeld: ruimtes moeten groot genoeg zijn, met veilige elektriciteit, geen vochtproblemen, ... Dat moet in orde zijn als je begint te huren, maar ook terwijl je huurt.

Is er een probleem?

Laat dat weten aan de verhuurder met een aangetekende brief.

Leg uit wat het probleem is en vraag een goede herstelling.

Raakt het probleem niet onderling opgelost?

Dan kan je lid worden van de Huurdersbond, zodat zij je kunnen helpen. Lidgeld kost 12-20 euro.

  • Je kan bijvoorbeeld een aanvraag indienen voor een woningonderzoek. Dan komt een woningcontroleur langs om de staat van de woning te bekijken. Op basis daarvan kan een burgemeester de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaren.
  • Waren de problemen al van bij het begin aanwezig? Dan kan de rechter op jouw verzoek de ‘huurovereenkomst nietig verklaren’. De verhuurder betaalt dan alle betaalde huur en de waarborg terug aan de huurder.
  • Zijn de problemen pas ontstaan terwijl je huurde en gebeurt de herstelling niet?
    • Dan kan de rechter de verhuurder dwingen om de werken te doen en om minder huur te vragen. Dat heet een 'gedwongen uitvoering van werken met huurprijsvermindering'.
    • Wil je ergens anders wonen? Dan kan je het contract laten stopzetten en een schadevergoeding eisen. Dat heet een 'ontbinding met schadevergoeding'.

FOTO: Michael Gaida