Hoe vermijd ik discussies met mijn huisbaas?

Heel wat discussies kan je voorkomen door veel tijd te steken in de plaatsbeschrijving van de woning. Ga hier niet licht over, want het loont achteraf.

Het is wettelijk verplicht om een plaatsbeschrijving op te maken bij het begin van een huurcontract. Dat document beschrijft tot in detail de bestaande toestand van de woning. Het is belangrijk dat je in de plaatsbeschrijving alle gebreken opneemt. Zo vermijd je dat jij later opdraait voor de schade. Maak foto’s en voeg die bij de plaatsbeschrijving. Jij en de verhuurder ondertekenen het document.

Noteer ook samen de meterstanden en maak vooraf duidelijke afspraken over wat de verhuurder zal herstellen. Zet die afspraken op papier. Als huurder ben je verplicht om problemen en schade in de woning te melden aan de eigenaar.

FOTO: rawpixel