Mag de verhuurder de huurprijs zomaar verhogen?

Nee, de verhuurder kan de huurprijs niet zomaar verhogen. De huurprijs mag wel geïndexeerd worden: dat wil zeggen dat die wordt aangepast aan hoe duur het leven op dat moment is.

Wanneer kan de huurprijs veranderen?

  • Bij een huur van 9 jaar kan de verhuurder op het einde van elke 3-jarige periode vragen om de prijs te veranderen. Dat kan in onderling akkoord of als de verhuurder naar de vrederechter stapt. Hij moet dan aantonen dat de huurprijs moet stijgen door nieuwe omstandigheden of door werkzaamheden.
  • Heb je een contract ondertekend op of na 1 januari 2019? Dan kan de huurprijs ook veranderen als de verhuurder grote energiebesparende werken doet. Die moet je daarover informeren. Ben je niet akkoord? Dan kan je naar de vrederechter stappen.
    • Belangrijk: is je contract gestart op of na 1 januari 2019, maar heb je het vroeger ondertekend? Dan telt deze regel niet.
  • Stelt je verhuurder een nieuwe huurprijs voor? Dan kan je lid worden van de Huurdersbond, zodat zij je kunnen helpen. Lidgeld kost 12-20 euro.

Wat is indexering?

Indexering wil zeggen dat iets wordt aangepast aan hoe duur het leven op dat moment is.

De huurprijs mag geïndexeerd worden. Dat hoeft zelfs niet in het huurcontract te staan.

De verhuurder moet jou wel op de hoogte brengen van de nieuwe huurprijs.

Staat in het huurcontract dat de huishuur niet wordt geïndexeerd? Dan blijft die altijd dezelfde.

Test op Huurcalculator of je huurprijs correct is geïndexeerd.