Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder?

Mijn huurcontract is afgesloten voor 1 januari 2019

Je huurcontract bepaalt welke kosten en lasten de verhuurder kan doorrekenen aan de huurder. Staat daarover niets in het contract? Dan geldt het algemeen principe.

Dat betekent:

De verhuurder betaalt:

  • kosten en lasten aan de eigendom of het beheer van een woning
  • kosten door normale slijtage

De huurder betaalt:

  • kosten en lasten aan het gebruik van de woning

Lees je contract na om te kijken of er een specifieke regeling in staat. In elk geval mag de onroerende voorheffing nooit doorgerekend worden aan de huurder.

Mijn huurcontract is afgesloten vanaf 1 januari 2019

De regelgeving bepaalt wat er kan worden doorgerekend aan de huurder, zelfs al staat er iets anders in het contract. Energieverbruik en kleine herstellingen kunnen bijvoorbeeld worden doorgerekend aan de huurder.

Kosten van de syndicus kunnen voor 34% worden doorgerekend en kosten voor een conciƫrge voor maximum 75%. Voor de lift mag enkel het periodiek onderhoud worden doorgerekend voor maximum 50%. Kosten door verkeerd gebruik zijn voor de huurder.

De Vlaamse regering heeft een lijst met kosten en lasten ten laste van de verhuurder of huurder. Voor zaken die hier niet worden opgesomd, geldt het algemeen principe.

FOTO: Issam Hammoudi

Nood aan een babbel?

Praat erover