Heeft iedereen dezelfde rechten?

Alle mensen, waar ook ter wereld, hoe oud of hoe jong ze ook zijn, hebben dezelfde basisrechten: de mensenrechten.

Ook als je jonger bent dan 18 jaar heb je mensenrechten. Maar: kinderen en jongeren hebben meer zorg en bescherming nodig. Ze zijn immers nog niet zo onafhankelijk als volwassenen. Ze hebben een eigen mening en willen die delen. Ze spelen graag en willen nog veel leren. Dus hebben zij speciale rechten. Wie je ook bent en waar je ook woont, alle kinderen in de wereld hebben dezelfde basisrechten: kinderrechten.

Deze kinderrechten vind je terug in het Kinderrechtenverdrag en gelden voor iedereen die jonger is dan 18 jaar.

Het Kinderrechtenverdrag is op 20 november 1989 aangenomen door de Verenigde Naties. Alle landen van de wereld hebben dit verdrag ondertekend. Maar ondertekenen is niet genoeg. Pas als je het verdrag ratificeert, geldt het als wet. Dan moet de regering ervoor zorgen dat alle rechten uit het verdrag worden nageleefd. België ratificeerde het Kinderrechtenverdrag in 1991. Het enige land ter wereld dat het Kinderrechtenverdrag nog niet ratificeerde zijn de Verenigde Staten.

Elk land dat het Kinderrechtenverdrag ratificeerde, moet ervoor zorgen dat de eigen wetten, regels en beleid overeenstemmen met het Kinderrechtenverdrag. En dat verschilt in de praktijk nogal. Elk land heeft namelijk zijn eigen cultuur, godsdiensten, gewoontes, etc. Dat mag echter geen reden zijn om de kinderrechten niet na te leven. Daar ziet het Comité voor de Rechten van het Kind op toe. Die controleert of landen de kinderrechten naleven en schrijven aanbevelingen, adviezen en richtlijnen over hoe landen deze kinderrechten in de praktijk kunnen omzetten.

Leestips: 'tZitemzo...jouw rechten jouw leven' en 'Wat is het verschil tussen mensenrechten en kinderrechten?'.

Nood aan een babbel?

Praat erover