Wat zijn rechten?

Rechten zijn een soort regels en afspraken. Die moeten ervoor zorgen dat mensen het goed hebben. Je hoeft er niets voor te doen. Die rechten heb je gewoon.

Elke persoon heeft dezelfde rechten.

  • een eigen vrije mening
  • een dak boven het hoofd
  • elke dag voldoende eten
  • ...

Deze rechten heten "mensenrechten". Alle mensen hebben deze rechten: zowel minderjarigen als volwassenen.

Kinderen & jongeren hebben nog andere dingen nodig. Daarom is er een aparte tekst met alle kinderrechten gemaakt: het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (afgekort IVRK). Het wordt ook wel het Kinderrechtenverdrag genoemd. Op Op 20 november 1989 was het kinderrechtenverdrag klaar.

Nood aan een babbel?

Praat erover