Moet ik bij een verkeersovertreding een boete betalen?

Ben je jonger dan 16? Dan kan de politie je bij een verkeersovertreding niet verplichten om onmiddellijk of later een boete te betalen.

De politie kan wél een proces-verbaal opstellen en stuurt dat naar het jeugdparket. De Procureur van dit jeugdparket beslist of hij jouw dossier seponeert of doorstuurt naar de jeugdrechter. De jeugdrechter kan je ook geen geldboete opleggen en kan geen gevangenisstraf uitspreken. De jeugdrechter kan jou wel een andere maatregel opleggen zoals: een berisping, een verkeersklas volgen, enz.

Nood aan een babbel?

Praat erover