Wat is democratie?

In een democratie heeft het volk de macht. Landen hebben vaak hun eigen invulling van een democratie. In de VS kan je bijvoorbeeld rechtstreeks kiezen voor een president, in België kunnen wij niet rechtstreeks stemmen wie premier zal worden.

Democratie zorgt er ook voor dat onze fundamentele rechten worden beschermd. We hebben vrije meningsuiting, vrije pers, vakbonden, andere belangengroepen die invloed hebben op de politieke beslissingen. De regering moet luisteren naar het volk, het volk kan kritiek of feedback geven. Democratische rechten en waarden staan meestal in de grondwet van een land.

Is democratie de ideale staatsvorm?

Anoniem, 22 jaar

Representatieve democratie

Het volk beslist en bestuurt, natuurlijk kan niet iedereen op hetzelfde moment ons land besturen. Daarom is er in België en de meeste andere landen een representatieve democratie. Tijdens de verkiezingen stemmen wij op volksvertegenwoordigers, die onze stem laten horen in het parlement.

In een democratie is er ook altijd een meerderheid nodig, een meerderheid aan stemmen om wetten te beslissen, om volksvertegenwoordigers te verkiezen en om regeringen te maken.

Artikel: Pamela Baruti, student politieke wetenschappen