Kan ik met een beperking of leerstoornis naar een gewone school?

Ja, iedereen heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen en jongeren met een beperking of leerstoornis.

Wist je dat één op tien mensen een handicap of een beperking heeft? Zij hebben evenveel recht op goed onderwijs als elk ander kind. Je mag je dus inschrijven in een gewone school. De school past zich aan en kijkt naar wat jij nodig hebt om les te volgen.

De school zorgt voor ‘redelijke aanpassingen’.

Bijvoorbeeld:

  • Je mag een laptop gebruiken tijdens de les.
  • Je mag een rekenmachine gebruiken tijdens de les.
  • Je krijgt meer tijd om een toets te maken.
  • Je krijgt meer hulp als je leert of je krijg extra uitleg.
  • Je moet niet mee sporten.

Wat zijn ‘redelijke aanpassingen’?

Dat bespreken jij, je ouders, je school, de klassenraad en het CLB samen. Kan je toch geen les volgen in het gewoon onderwijs? Dan zoeken jullie samen naar een fijne school in het buitengewoon onderwijs.

Lees meer over ‘redelijke aanpassingen’.

FOTO: Ryan Tauss

Nood aan een babbel?

Praat erover