Wat is jeugdhulp?

Jeugdhulp is er om jou of je gezin te helpen in een moeilijke situatie. Dat kan op verschillende manieren.

Bijvoorbeeld via:

Hoe kom je in contact met jeugdhulp?

Dat kan om heel verschillende redenen.

Je kan met jeugdhulp in contact komen door:

1. Zelf contact op te nemen met jeugdhulp

Voel je je niet veilig thuis? Word je gepest op school? Heb je geldzorgen? En zit je met het gevoel dat je hier niet alleen uit geraakt?

Dan kan je contact opnemen met organisaties zoals de OverKop-huizen, het CLB of JAC. Zij bekijken dan samen met jou hoe ze kunnen helpen.

Vind meer informatie bij welke diensten of organisaties je hulp kan krijgen.

2. Hulpverlener die jeugdhulp inschakelt

Word je geslagen of misbruikt thuis? Kan je niet naar school omdat je niet kan of mag van thuis? Zijn je ouders of voogden niet in staat om voor jou te zorgen?

Dan kan je in contact komen met ‘niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp’. Dat kan van alles zijn: van begeleiding voor jou en je ouder(s) bij je thuis, tot een verblijf in een pleeggezin of een leefgroep.

Je kan niet zelf naar zo'n dienst stappen. Een hulpverlener doet dat voor jou, bijvoorbeeld iemand van een CLB, JAC, OverKop, OCMW ...

Jij hebt als jongere het recht om warm, gezond en liefdevol op te groeien. Dat is niet altijd gemakkelijk. Soms hebben je ouder(s) of voogd(en) extra hulp nodig. Dan kan jeugdhulp je hulp op maat bieden.

Soms blijven de problemen duren en blijft de situatie heel onveilig voor jou en je gezin. Dan kan de hulpverlener of het parket je situatie melden bij het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ). Het OCJ zal samen met jou en je gezin onderzoeken welke hulp er nodig is.

Bekijk verhalen van jongeren in de jeugdhulp

Amber groeide op in een jeugdhulpvoorziening:

Yeboah kwam op zijn 4 jaar in de jeugdhulp door een slechte thuissituatie:

Heb je problemen thuis? Of voel je je niet goed in je vel? Neem contact op met de organisaties in het blokje 'Praat erover'

Nood aan een babbel?

Praat erover