Mag de school mijn smartphone afpakken?

Ja, helaas. Dat mag. Dat geldt niet alleen voor je smartphone, maar voor al je persoonlijke dingen.

Er zijn echter wel wat voorwaarden:

  • De school mag je vragen om een persoonlijk voorwerp af te geven als het de orde verstoort. De school mag je dus vragen om het voorwerp af te geven, maar mag dit niet zomaar afnemen of je rugzak doorzoeken.
  • De school mag dit voorwerp bijhouden zolang het noodzakelijk is, bijvoorbeeld tot aan het einde van de les of de schooldag. Kijk het schoolreglement na om te zien welke regels gelden op jouw school.
  • De leerkracht mag de gsm niet zelf inkijken zonder jouw toestemming.

Sommige scholen houden de persoonlijke voorwerpen van leerlingen langer bij dan noodzakelijk, bijvoorbeeld een week. Dat is eigenlijk een inbeslagname en kan alleen gebeuren door de politie. Ook al staat het zo vermeld in het schoolreglement, dan nog kan het niet. Een schoolreglement staat niet boven de wet.

Wat zijn mijn rechten?

Meer vragen over je rechten en plichten op school? Kijk dan eens op de website van de Vlaamse scholierenkoepel.

Nood aan een babbel?

Praat erover