Roken. Tot welke leeftijd is het verboden?

Roken zelf is niet verboden voor een bepaalde leeftijd. Maar het is wel verboden om tabaksproducten te verkopen aan jongeren. Sinds 1 november 2019 is het verboden voor jongeren onder de achttien jaar.

Jonge rokers hebben namelijk een grotere kans op nicotineverslaving dan volwassenen die beginnen roken. Daarnaast schaadt nicotine de hersenen die nog niet volledig ontwikkeld zijn. Pas op je 25 jaar zijn je hersenen écht volgroeid, dus ook als je wat ouder bent, loop je nog risico op hersenschade.

Een verkoper mag dus vragen om je leeftijd te bewijzen. Bij overtreding van dit verkoopsverbod loopt de verkoper kans op een geldboete en/of gevangenisstraf.

Nood aan een babbel?

Praat erover