Vanaf welke leeftijd mag ik werken als jobstudent?

Kinderen die jonger zijn dan 15 jaar mogen volgens de wet niet werken.

Om toch al wat te kunnen verdienen, mag je wel klusjes uitvoeren bij je ouders, familie, vrienden of buren. Daarnaast mogen kinderen bepaalde activiteiten doen als ze daar eerst toelating voor gevraagd hebben bij het Ministerie voor Tewerkstelling en Arbeid. Bijvoorbeeld als acteur, figurant, zanger, muzikant, danser, model,...

Een studenten- of vakantiejob aannemen mag pas als:

  • je vijftien jaar bent en je de eerste 2 studiejaren van het secundair onderwijs achter de rug hebt.
  • Zoniet moet je wachten tot je 16 bent.

Volg je deeltijds onderwijs? Dan kan je alleen als jobstudent werken als:

  • je niet werkt met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst
  • je niet in leertijd zit met een leercontract
  • je geen werkloosheidsuitkering ontvangt
  • je enkel tijdens de schoolvakanties als jobstudent werkt