Vanaf welke leeftijd mag ik werken als jobstudent?

Een studenten- of vakantiejob aannemen mag pas als je:

  • 15 jaar bent en je de eerste 2 studiejaren van het secundair onderwijs achter de rug hebt.
  • 16 jaar bent.

Ben je 14 jaar of jonger? Dan mag je volgens de wet niet werken.

Word je 15 jaar na de zomer? Dan mag je in de zomer nog geen vakantiejob doen.

Om toch al wat te kunnen verdienen, mag je wel klusjes uitvoeren bij je ouders, familie, vrienden of buren. Daarnaast mogen kinderen bepaalde activiteiten doen als ze daar eerst toelating voor gevraagd hebben bij het Ministerie voor Tewerkstelling en Arbeid. Bijvoorbeeld als acteur, figurant, zanger, muzikant, danser, model,...

Volg je deeltijds onderwijs? Dan kan je alleen als jobstudent werken als:

  • je niet werkt met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst
  • je niet in leertijd zit met een leercontract
  • je geen werkloosheidsuitkering ontvangt
  • je enkel tijdens de schoolvakanties als jobstudent werkt

Zie ook: Hoe vind ik een studentenjob?

FOTO: Farn Saetia