Wat doe ik als ik ziek word als jobstudent?

Iedereen kan ziek worden of een ongeval hebben. Het is heel belangrijk dat je je werkgever onmiddellijk op de hoogte brengt en een medisch attest bezorgt. Binnen welke termijn je dat moet doen, staat in het arbeidsreglement.

Je hebt geen recht op loon tijdens je ziekte, behalve als je langer dan een maand in dienst bent.