Afwezig op school: wanneer mag het?

Buiten ziekte zijn er nog redenen waarvoor je mag thuisblijven van school.

Je bent wettig afwezig:

  • als je deelneemt aan een wettelijke erkende religieuze feestdag;
  • om naar een begrafenis of huwelijk van iemand uit je familie te gaan;
  • om persoonlijke redenen, als je toestemming krijgt van de directeur;
  • als topsporter met een A- of B-statuut voor toernooien, stages of intensieve trainingsperiodes;
  • als je wordt opgeroepen voor de rechtbank;
  • of voor maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg;
  • als je zwanger bent: maximum 1 week voor de uitgerekende bevallingsdatum tot maximum 9 weken na de bevalling;
  • de examens van de Examencommissie secundair onderwijs;
  • de raad van bestuur of de algemene vergadering van de Vlaamse Scholierenkoepel.

In al die gevallen moeten je ouders een briefje schrijven en deze afwezigheden vooraf melden aan de school.

Wat als ik niet op school geraak door noodweer of een staking van het openbaar vervoer?

Als als je niet op je school geraakt door problemen door het weer, dan gaat het om overmacht en ben je gewettigd afwezig.

Je hebt dan wel een attest nodig van de bus of de trein waarmee je kan aantonen dat je niet op de school kon geraken, of een briefje van je ouders. Het is uiteindelijk de directie die beslist wat er met de afwezigheden van de leerlingen gebeurt. De directie oordeelt of je een geldige reden had om niet op school aanwezig te zijn.

Scholen moeten bij noodweer wel altijd opvang voorzien.

Moet ik naar school gaan als de leerkrachten staken?

Ja, dat moet.

Als je school open is en je kan op school geraken, dan moet je aanwezig zijn. Ook al zijn er heel wat leerkrachten niet op school door de staking.

Als de school beslist om gesloten te blijven of als je niet op je school geraakt door problemen bij het openbaar vervoer, dan gaat het om overmacht en ben je gewettigd afwezig. Je hebt dan wel een attest nodig van de bus of de trein waarmee je kan aantonen dat je niet op de school kon geraken. Het is uiteindelijk de directie die beslist wat er met de afwezigheden van de leerlingen gebeurt. De directie oordeelt of je een geldige reden had om toch niet op school aanwezig te zijn.

Scholen moeten er hoe dan ook alles aan doen om opvang voor de leerlingen voorzien. Als de school volledig lam ligt door de staking en te weinig personeel ter beschikking heeft, is dat ook overmacht en kan de school die opvang niet garanderen. Als dat het geval is, moet ze dat aan de ouders laten weten.

Mag ik thuisblijven op een feestdag van mijn godsdienst?

Ja, dat mag.

Als je een godsdienst hebt die erkend is door onze Grondwet, dan mag je op feestdagen thuis blijven. Het gaat om deze godsdiensten: de katholieke, de orthodoxe, de protestantse, de anglicaanse, de Israƫlische (= joodse) en de islamitische godsdienst.

Religieuze feesten krijgen voorrang op schoolse activiteiten. De school mag je dus niet verplichten om op school te zijn op een feestdag. Vooraf moet je aan de school wel een briefje van je ouders geven. Daarin staat dat je niet op school zal zijn omwille van de feestdag die aansluit bij je geloof. Zelfs als je de lessen in die godsdienst volgt, bijvoorbeeld islamlessen, moet je op voorhand een briefje meebrengen. Dat geldt ook als er examens zijn.

De overheid deelt de scholen per brief mee wanneer de feestdagen van de verschillende erkende godsdiensten zijn. Er wordt gevraagd om daar rekening mee te houden bij de planning van de examens. Scholen bepalen zelf wanneer de afwezige leerlingen het examen moeten inhalen. Dat kan gebeuren tijdens de examenperiode zelf, vlak erna of tijdens de vakantie. Als je daarover mee willen overleggen, kan je daar best om vragen via de leerlingenraad.

Mag ik als leerling mee staken of betogen en daardoor lessen missen?

Nee, dat mag niet. Alleen schoolpersoneel mag lessen missen om te staken. 

As je bent ingeschreven in een school, dan moet je aanwezig zijn. Mis je lessen door te gaan staken of betogen, dan spijbel je en ben je ongeldig afwezig. Je bent immers geen werknemer van de school.

Wat je wel kan doen, is  toestemming vragen aan de directie om te gaan betogen en zo lessen te mogen missen.

FOTO: rawpixel