Hoeveel huiswerk mogen leerkrachten geven?

Er zijn geen algemene regels over hoeveel huiswerk leerkrachten mogen geven. Je leerkrachten en je school mogen dus zelf kiezen hoeveel huiswerk je krijgt.

Je weet niet waar eerst te beginnen met je schoolwerk?

Bespreek dit probleem met de leerkrachten. Vraag hen of ze zich bewust zijn van hoeveel huiswerk ze geven.

Hou dat gesprek zo neutraal mogelijk en probeer hen niet persoonlijk aan te vallen.

Kom zelf al met haalbare en realistische oplossingen, dan zijn ze misschien bereid om het huiswerk beter te spreiden.

Hier vind je nog tips voor een moeilijk gesprek met een leerkracht.

Niet tevreden na je gesprek met je leerkracht?

Ben je niet tevreden over het gesprek met je leerkrachten? Spreek dan je titularis of schooldirectie erover aan.

Vraag aan je titularis of schooldirectie of de school regels heeft rond de hoeveelheid taken en toetsen. Sommige scholen hebben bijvoorbeeld een toetsenvrije periode voor de examens.

Die info kan je ook terugvinden in het schoolreglement.

Heeft de hele klas er problemen mee?

Vindt de hele klas dat er te veel huiswerk is? Dan ga je best samen naar de directie.

Probeer de situatie rustig uit te leggen. Zo komen jullie vragen en wensen het beste over.

Je kan ook samen in gesprek gaan met de leerlingenraad:

  • Die kunnen het probleem dan verder bespreken met de directie en eventueel ook bij de schoolraad.
  • De directie en de schoolraad kunnen beslissen om de regels rond huiswerk in het schoolreglement aan te vullen of te veranderen.

Heb vooral jij moeite om je huiswerk rond te krijgen?

Misschien is het huiswerk te veel door jouw thuissituatie?

Of lukt leren niet altijd zo goed? Dan is het een goed idee om een gesprek aan te vragen bij het CLB op jouw school.

Je kan er ook eens over praten met CLBch@t: dat is anoniem en gratis.

Zie ook: Bij wie kan ik op school terecht met mijn problemen?

Mijn leerkracht economie geeft enorm veel taken en toetsen. Elke avond heb ik een pak huiswerk. In de leerlingenraad komt het onderwerp moeilijk aan bod, want de voorzitter is diezelfde leerkracht economie. Enkele ouders reageerden al, maar er veranderde niets. Hoe los ik dit op?

Bart

Foto: Green Chameleon

Nood aan een babbel?

Praat erover