Bachelor of master? Hoe zit het hoger onderwijs in elkaar?

Het onderwijslandschap na het secundair kan behoorlijk onoverzichtelijk lijken. Een eerste blik helpt je alvast op weg!

Met een diploma van het secundair onderwijs kun je verder studeren in het hoger onderwijs aan een hogeschool of universiteit of in het volwassenenonderwijs. Een bachelor- of masteropleiding studeer je aan een hogeschool of universiteit. Een HBO5 opleiding volg je nu nog in een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Enkel de HBO5-opleiding Verpleegkunde wordt georganiseerd door secundaire scholen.

  • In hogescholen volg je meestal een professionele bacheloropleiding. Sommige hogescholen bieden ook een masteropleiding aan. Het professionele bachelordiploma is gericht op een beroep. Als je wil doorstromen naar een master, moet je een schakelprogramma volgen.
  • Aan een universiteit kan je een academische bacheloropleiding volgen. Die opleiding is gericht op wetenschappelijke onderzoek en bedoeld als voorbereiding op een master. De meeste studenten stromen daarna effectief door naar een masteropleiding. Daarin specialiseer je en bereid je je voor op de arbeidsmarkt of een wetenschappelijke carrière.
  • Na een opleiding HBO5 behaal je het diploma van gegradueerde. Het zijn beroepsgerichte opleidingen die behoren tot het hoger onderwijs en situeren zich tussen het secundair onderwijs en de professionele bachelor.

Vanaf 2019-2020 spreken we niet langer over HBO5-opleidingen maar over graduaatsopleidingen. Ze zullen dan worden aangeboden door hogescholen. Enkel de graduaatsopleiding Verpleegkunde zal nog altijd georganiseerd worden in scholen voor voltijds secundair onderwijs.

Alle mogelijkheden en de volledige structuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen?