Bachelor of master? Hoe zit het hoger onderwijs in elkaar?

Met een diploma van het secundair onderwijs kun je verder studeren in het hoger onderwijs: je kan een graduaats-, bachelor- of master-opleiding volgen.

Die kan je allemaal volgen aan een hogeschool of universiteit.

Enige uitzondering: de graduaats-opleiding Verpleegkunde (vroeger 'HBO5 Verpleegkunde'): die wordt georganiseerd door een secundaire school, in samenwerking met een hogeschool.

Wat is het verschil tussen hogeschool en universiteit?

Hogeschool: eerder gericht op een beroep

In hogescholen volg je meestal een professionele bacheloropleiding. Sommige hogescholen bieden ook een masteropleiding aan.

Het professionele bachelordiploma is gericht op een beroep. Als je wil doorstromen naar een master, moet je een schakelprogramma volgen.

Universiteit: gericht op wetenschappelijk onderzoek

Aan een universiteit kan je een academische bacheloropleiding volgen. Die opleiding is gericht op wetenschappelijk onderzoek en bedoeld als voorbereiding op een master.

De meeste studenten stromen daarna effectief door naar een masteropleiding. Daarin specialiseer je en bereid je je voor op de arbeidsmarkt of een wetenschappelijke carrière.

Wat is dan een graduaatsopleiding?

Na een graduaatsopleiding (vroeger een 'opleiding HBO5') behaal je het diploma van gegradueerde.

Het zijn beroepsgerichte opleidingen die je volgt in de hogeschool en zijn nog meer praktijkgericht dan een professionele bachelor.

Alleen de HBO5-opleiding Verpleegkunde volg je in het voltijds secundair onderwijs.

Alle mogelijkheden en de volledige structuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen?

FOTO: Hunter Newton

Nood aan een babbel?

Praat erover