Heb ik recht op geld als ik ga studeren?

Studeren heeft een prijskaartje. Voor je hogere opleiding moeten je ouders in principe betalen, maar in sommige omstandigheden is dat niet mogelijk. Als je het dan zelf financieel moeilijk hebt, kan je onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning krijgen.

Studiebeurs of studietoelage

Via de Vlaamse overheid kan je een studiebeurs aanvragen.

Studielening

Volstaat dat niet? Vraag dan een studielening aan. Informeer je bij de school waar je gaat studeren wat zij voor jou kunnen betekenen. Je kan onder bepaalde voorwaarden ook een lening krijgen bij de bank. Zoals alle leningen moet ook een studielening uiteindelijk terugbetaald worden. Denk dus goed na voor je een lening afsluit.

Meer over studiefinanciering vind je op Centenvoorstudenten.

Heb ik recht op een leefloon?

In nood garandeert het OCMW een minimumloon aan volwassenen die het echt moeilijk hebben. Dat leefloon is een minimum dat volstaat om in je basisbehoeften, zoals eten, woning en kledij te voorzien.

Je kan als student in uitzonderlijke gevallen aanspraak maken op een leefloon. Het is niet de gewone gang van zaken dat studenten dit aanvragen maar het is wel de moeite waard om te checken of je in aanmerking komt.

Surf naar de website van je gemeente voor de contactgegevens van het OCMW.

FOTO: Eliott Reyna