Moet ik vertellen op wie ik ga stemmen?

Nee, je moet aan niemand vertellen op wie je gaat stemmen of op wie je gestemd hebt.

Ook niet aan je ouders. Je stem is geheim, dat staat in de grondwet van België.

Je mag het wel vertellen als je dat wil.

Soms staat er aan het stembureau iemand die mensen vraagt op wie ze gestemd hebben. Zo proberen ze al te schatten welke partijen het meeste stemmen hebben, voor de stemmen officieel geteld zijn. Dat noemen ze 'exit polls'.