Is stemmen verplicht in België?

In België is er opkomstplicht. Dat wil zeggen dat, als je minstens 18 jaar bent, je naar het stembureau moet gaan met je oproepingsbrief en je identiteitskaart. Je moet een stemhokje binnengaan en daarna je stembiljet in de bus stoppen.

Je bent niet verplicht om te stemmen op een partij. Als je echt niet weet op wie je moet stemmen, kan je blanco stemmen. Je kleurt dan geen bolletje (als je op papier stemt). Stem je digitaal? Dan kan je het vakje 'blanco' aanduiden.

Je oproepingsbrief wordt afgestempeld. Zo kan je bewijzen dat je bent gaan stemmen.

Niet van plan om naar het stembureau te gaan? Weet dan dat je kans maakt op een boete van 40 tot 80 euro (of meer als je al vaker niet bent komen opdagen). In de praktijk krijgen mensen die niet gaan stemmen zelden een boete. Word je opgeroepen als bijzitter en kom je niet opdagen? Dan moet je wel voor de rechtbank verschijnen.

De Vlaamse Jeugdraad vindt dat jongeren al vroeger moeten kunnen stemmen, vanaf 16 jaar. Die pleit voor stemrecht voor 16- en 17-jarigen, niet opkomstplicht. De kinderrechtencommissaris, Bruno Vanobbergen, wil nog verder gaan. Hij vindt het tijd om na te denken over een stemrecht voor alle kinderen en jongeren in ons land.

Meer weten over stemrecht?

ARTIKEL: Steven Arents en Maud Boey