Vanaf welke leeftijd mag ik stemmen?

Vanaf 18 jaar, Europees vanaf 16 jaar

Ben je 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen? Dan moet jij gaan stemmen! Voor de Europese verkiezingen mag je al stemmen vanaf 16 jaar.

Belangrijk verschil:

 • Vanaf 18 jaar heb je opkomstplicht: je moet gaan stemmen
 • Vanaf 16 jaar heb je stemrecht: je mag gaan stemmen (alleen voor de Europese verkiezingen)

Zijn er nog voorwaarden om te mogen stemmen?

Ja, je moet de juiste leeftijd hebben en:

 • je moet de Belgische nationaliteit hebben
 • je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een gemeente van het kiesgebied
 • je mag niet uitgesloten zijn door criminele feiten, of onbekwaam zijn verklaard

Mag een niet-Belg ook stemmen?

Ja, onder bepaalde voorwaarden voor:

 • Europese verkiezingen als je
  • EU-burger bent
  • Ingeschreven bent op de kiezerslijst
 • Gemeenteraadsverkiezingen als je:
  • EU-burger bent
  • Niet geschorst of uitgesloten bent van het stemrecht
  • Ingeschreven bent:
   • in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente
   • én op de kiezerslijst
  • Kom je van buiten de Europese Unie? Dan moet je op moment dat je je inschrijft, 5 jaar aan één stuk in België wonen.

ARTIKEL: Steven Arents & Maud Boey, studenten politieke wetenschappen

FOTO: Melany Rochester