Wat is diversiteit?

Diversiteit is een ander woord voor 'verscheidenheid'. Het betekent dat mensen van elkaar verschillen.

Iedereen is anders. Mensen verschillen op heel veel manieren van elkaar. Jij hebt bijvoorbeeld een andere lievelingskleur, een ander talent, een ander karakter, … dan je vrienden.

Maar spreekt iemand over ‘diversiteit’? Dan gaat het heel vaak over de grotere thema's: verschillen in afkomst, gender, geloof, lichaam of seksualiteit.

Soorten diversiteit

Mensen verschillen dus op heel veel manieren. Anders gezegd: er zijn veel soorten diversiteit.

 • Culturele diversiteit
 • Nationale diversiteit
 • Religieuze diversiteit
 • Seksuele diversiteit
 • Sociale diversiteit
 • Etnische diversiteit
 • Lichaamsdiversiteit
 • Diversiteit in talenten
 • Talige diversiteit
 • Diversiteit in leren

Iedereen is en-en, niet of-of

Binnen elke soort van diversiteit kan je jezelf in één of meerdere hokjes plaatsen.

 • Seksuele diversiteit: je bent LGBTQ+, hetero, aseksueel, nog zoekend, …
 • Culturele diversiteit: je bent Belg, Vlaming, Marrokaan, Brusselaar, Italiaan, …
 • Religieuze diversiteit: je bent niet gelovig, moslim, christen, boeddhist, …

Binnen zo’n hokje heb je iets gemeenschappelijk. Je bent bijvoorbeeld allemaal LGBTQ+. Op seksueel vlak verschil je dan van mensen die hetero zijn. Of je bent Zweeds. Je culturele achtergrond verschilt dan van mensen die Duits zijn.

Maar je bent natuurlijk niet alleen het ene of het andere. Iedereen is veel dingen tegelijkertijd. Je bent bijvoorbeeld Belg en Turk en homo en moslim en …

Zelfs binnen één hokje van één soort diversiteit zijn er veel verschillen. Onder LGBTQ+ heb je nog andere hokjes: je bent homo, lesbisch, bi, panseksueel, je valt gewoon op wie je valt, … Of onder christenen: je bent rooms-katholiek, protestant, anglicaans, je gaat vaak naar de kerk, je gaat nooit naar de kerk, …

Vaak denken mensen dat alle mensen binnen één hokje allemaal helemaal hetzelfde zijn. Dat zijn vooroordelen. Je vergeet dan dat mensen op heel veel manieren van elkaar verschillen.

Is dat dan superdiversiteit?

Ja. Superdiversiteit zegt twee dingen over de diversiteit van vandaag.

 • Er is meer diversiteit: er zijn meer verschillende hokjes
 • Er zijn binnen die hokjes meer verschillen

Dat is superdiversiteit. Het betekent dus niet dat diversiteit altijd ‘Super!’ is. Het betekent wel dat mensen vandaag meer en-en-en-… hebben dan vroeger.

Voor een stuk heeft de superdiversiteit van vandaag te maken met migratie. Als je ‘migreert’, wil dat zeggen dat je naar een ander land verhuist. Je verhuist bijvoorbeeld naar een ander land om er te werken, om de liefde achterna te reizen, om te vluchten voor oorlog, …

Er was altijd migratie. Maar er is nu wel meer migratie. En er zijn meer verschillen binnen de migratie:

 • Meer verschillende redenen om te migreren
 • Meer verschillende landen van waaruit mensen migreren
 • Meer verschillen in hoe lang mensen hier al zijn
 • Meer verschillen in hoe lang mensen hier willen blijven

Verhuizen naar een ander land is vandaag ook anders dan vroeger. Via apps en websites kan je in contact blijven met familie en vrienden. Zelfs aan de andere kant van de wereld. Verschillende landen, culturen, talen? Bij de ene blijven ze een belangrijke rol spelen. Bij de andere minder.

Maar niet alleen migratie speelt een rol in de superdiversiteit.

Woonde je altijd al in België? Of migreerde jij of je familie ooit naar hier? In beide gevallen kan je homo, hetero, aseksueel of nog iets anders zijn. Je kan dat hokje van je seksuele oriëntatie dus delen met mensen die uit hetzelfde of een ander land afkomstig zijn. Andere hokjes? Die deel je ook, maar misschien met weer andere mensen. Denk aan hokjes zoals leeftijd, studies, of je werkt of niet, geloof, cultuur.

Sommige mensen delen dus een seksuele oriëntatie (homo, hetero, ...), een cultuur of geloof. Maar daarom zijn ze nog geen stereotypen van een seksuele oriëntatie, cultuur of geloof.

Jonger = superdiverser

Waar woon je nu, waar groeide je op, op wie val je, welk werk doe je, waar komen jouw (groot)ouders vandaan, welke talen spreek je, wat studeerden je ouders, wat is je geloof? Misschien merkte je het al in je klas, je jeugdbeweging, je dansclub: de antwoorden daarop zijn heel verschillend. Zeker als je vergelijkt met wanneer je (groot)ouders jong waren. Nu is er meer diversiteit én ook meer verscheidenheid binnen die diversiteit. Superdiversiteit dus.

Merkte je al dat niet iedereen die hetzelfde antwoordt op de ene vraag, dezelfde mening heeft bij een andere vraag? En dat niet iedereen die iets gemeenschappelijk heeft op dezelfde manier omgaat met die dingen? Dat is niet gek. Want hoe jonger, hoe meer superdiversiteit er is in je leeftijdsgroep.

Onze samenleving werd en wordt nog steeds diverser. Zo is het nu eenmaal.

Begrijp je dat iedereen en-en-en-… is? Zie je dat iedereen soms wel en soms niet in jouw hokje zit? Dan heb je heel wat sterke skills in handen in een samenleving met superdiversiteit.

FOTO: Simi Iluyomade

Nood aan een babbel?

Praat erover