Wat is diversiteit?

Diversiteit is een ander woord voor 'verscheidenheid'. Het betekent dat mensen van elkaar verschillen.

Iedereen is anders. Mensen verschillen op heel veel manieren van elkaar. Jij hebt bijvoorbeeld een andere lievelingskleur, een ander talent, een ander karakter, … dan je vrienden.

Maar spreekt iemand over ‘diversiteit’? Dan gaat het heel vaak over de grotere thema's: verschillen in afkomst, gender, geloof, lichaam of seksualiteit.

Soorten diversiteit

Mensen verschillen dus op heel veel manieren. Anders gezegd: er zijn veel soorten diversiteit.

 • Culturele diversiteit
 • Nationale diversiteit
 • Religieuze diversiteit
 • Seksuele diversiteit
 • Sociale diversiteit
 • Etnische diversiteit
 • Lichaamsdiversiteit
 • Diversiteit in talenten
 • Talige diversiteit
 • Diversiteit in leren

Iedereen is en-en, niet of-of

Binnen elke soort van diversiteit kan je jezelf in één of meerdere hokjes plaatsen.

 • Seksuele diversiteit: je bent LGBTQ+, hetero, aseksueel, nog zoekend, …
 • Culturele diversiteit: je bent Belg, Vlaming, Marrokaan, Brusselaar, Italiaan, …
 • Religieuze diversiteit: je bent niet gelovig, moslim, christen, boeddhist, …

Binnen zo’n hokje heb je iets gemeenschappelijk. Je bent bijvoorbeeld allemaal LGBTQ+. Op seksueel vlak verschil je dan van mensen die hetero zijn. Of je bent Zweeds. Je culturele achtergrond verschilt dan van mensen die Duits zijn.

Maar je bent natuurlijk niet alleen het ene of het andere. Iedereen is veel dingen tegelijkertijd. Je bent bijvoorbeeld Belg en Turk en hetero en moslim en …

Zelfs binnen één hokje van één soort diversiteit zijn er veel verschillen.

 • Onder LGBTQ+ heb je nog andere hokjes: je bent homo, lesbisch, bi, panseksueel, je valt gewoon op wie je valt, …
 • Of onder christenen: je bent rooms-katholiek, protestant, anglicaans, je gaat vaak naar de kerk, je gaat nooit naar de kerk, …

Vaak denken mensen dat alle mensen binnen één hokje allemaal helemaal hetzelfde zijn. Dat zijn vooroordelen. Je vergeet dan dat mensen op heel veel manieren van elkaar verschillen.

Is dat dan superdiversiteit?

Ja. We spreken vandaag vaak over 'superdiversiteit', omdat:

 • Er meer verschillende hokjes zijn dan vroeger
 • Er binnen die hokjes meer verschillen zijn

Dat is superdiversiteit. Het betekent dus niet dat diversiteit altijd ‘Super!’ is. Het betekent wel dat mensen vandaag meer en-en-en-… zijn dan vroeger.

Voor een stuk heeft de superdiversiteit van vandaag te maken met migratie. Als je ‘migreert’, wil dat zeggen dat je verhuist naar een andere plaats: binnen hetzelfde land, naar een buurland of naar een verder land. Iemand verhuist bijvoorbeeld naar België om er te werken, om de liefde achterna te reizen, om te vluchten voor oorlog, …

Er was altijd migratie. Maar er is nu wel meer migratie. En er zijn meer verschillen binnen die migratie:

 • Meer verschillende redenen om te migreren
 • Meer verschillende landen van waaruit mensen migreren
 • Meer verschillen in hoelang mensen hier al zijn
 • Meer verschillen in hoelang mensen hier willen blijven

Maar niet alleen migratie speelt een rol in de superdiversiteit. Er is op veel vlakken meer diversiteit, bijvoorbeeld ook in:

Hoe jonger, hoe diverser

 • Waar woon je nu?
 • Waar groeide je op?
 • Op wie val je?
 • Welk werk doe je?
 • Waar komen jouw (groot)ouders vandaan?
 • Welke talen spreek je?
 • Wat studeerden je ouders?
 • Wat is je geloof?

Misschien merkte je het al in je klas, je jeugdbeweging, je dansclub: de antwoorden daarop zijn heel verschillend.

Zeker als je vergelijkt met toen je (groot)ouders jong waren. Nu is er meer diversiteit én ook meer verscheidenheid binnen die diversiteit. Superdiversiteit dus.

Onze samenleving werd en wordt nog steeds diverser.

FOTO: Simi Iluyomade

Nood aan een babbel?

Praat erover