Waarom zijn er zoveel verschillende verkiezingen in België?

Omdat België:

  1. een federale Staat is: Er is het federale niveau (België), maar er zijn ook de gemeenschappen en de gewesten. In 2024 stemmen we voor 3 zaken: het federale niveau (voor de Kamer van volksvertegenwoordigers), het Vlaams Parlement en het Brussels Parlement.
  2. lid is van de Europese Unie. Daarom hebben we ook verkiezingen voor het Europees Parlement.
  3. provincies en gemeenten heeft: We stemmen om de leden van de provincieraad en de gemeenteraad te kiezen.

Het is toeval dat in 2024 al die verkiezingen in hetzelfde jaar zijn. Meestal is dat niet zo.

Normaal gezien? Elke 6 jaar zijn er verkiezingen voor de provincies en de gemeenten. De andere verkiezingen zijn om de 5 jaar.

Waarom zijn de regels voor alle verkiezingen anders?

Omdat niet steeds dezelfde politici de regels bepalen.

Wie legt de regels vast voor welke verkiezing?

  • federale verkiezingen: federale overheid
  • verkiezingen van de gemeenschappen en gewesten: federale overheid
  • Europese verkiezingen: Europa samen met de lidstaten
  • verkiezingen voor de gemeenteraad en de provincieraad: Vlaamse overheid en Brusselse overheid