Verdien je geld als vrijwilliger?

Vrijwilligerswerk doe je niet om er veel geld aan te verdienen. Toch kan een organisatie kiezen om jou een kleine vergoeding te geven, al is dat niet verplicht. Er zijn 2 soorten vergoedingen.

Reële onkostenvergoeding

Wanneer je zelf kosten moet maken voor je vrijwilligerswerk, kan je kiezen voor een reële onkostenvergoeding. De organisatie betaalt jou die kosten terug. Dat kan alleen als je een onkostennota opmaakt en bewijzen van je kosten bijhoudt, zoals het bonnetje van de winkel of je treinticket.

Forfaitaire onkostenvergoeding

Voor een forfaitaire onkostenvergoeding moet je geen bewijzen bijhouden. De organisatie bepaalt zelf hoeveel geld ze je willen geven. Die bedragen mogen niet hoger zijn dan

  • 34,71 euro per dag
  • 1 388,40 euro per jaar (al zijn er enkele uitzonderingen)

Kan ik meerdere vergoedingen krijgen?

Je mag bij verschillende organisaties vrijwilligen. De maximumbedragen hierboven gelden niet per organisatie, maar per persoon!

Je mag dus 1 388,40 euro per jaar verdienen in totaal, en niet per organisatie waarvoor je vrijwilligt. Breng de organisatie zelf op de hoogte wanneer je dat bedrag bijna bereikt hebt.

Het is verboden om een reële en een forfaitaire onkostenvergoeding met elkaar te combineren. Je mag als vrijwilliger zelf een systeem kiezen.

Werk je bij verschillende organisaties, dan moet je bij iedere organisatie voor hetzelfde systeem kiezen. Je kan dus niet bij de ene organisatie een reële onkostenvergoeding krijgen en bij de andere een forfaitaire onkostenvergoeding.

En de kilometervergoeding dan?

Je kan een onkostenvergoeding wel combineren met een kilometervergoeding. Je kan per jaar tot 2 000 kilometer terugbetaald krijgen. Die beperking geldt niet als je personen vervoert als vrijwilliger. Ook hiervoor maak je een onkostennota op.

  • Auto, motor- of bromfiets: 0,3653 per kilometer
  • Fiets: 0,24 euro per kilometer

Wat als ik meer dan het maximum verdien?

Omdat een vrijwilligersvergoeding niet als een loon wordt gezien, moet je van het verdiende bedrag niets afgeven. Je betaalt op dat bedrag dus geen belastingen, btw of sociale bijdrage.

Maar ga je over het maximumbedrag, dan wordt het volledige bedrag dat je als vrijwilliger hebt verdiend wel belastbaar. Hou dus in de gaten hoeveel je al hebt verdiend, zodat je niet plots een deel moet afgeven aan belastingen.

FOTO: Ray Sangga Kusuma

Hoe ziet zo'n onkostennota er dan uit?

Op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vind je voorbeelden van onkostennota's zoals

  • Een formulier voor een reële of forfaitaire kostenvergoeding
  • Een formulier voor een kilometervergoeding