Beroepsinschakelings-tijd: wat is dat?

Ben je afgestudeerd, heb je nog geen job en wil je toch graag een uitkering ontvangen? Dan moet je eerst een jaar werk zoeken. Dat jaar heet de beroepsinschakelingstijd (BIT).

Vroeger sprak men van de wachttijd, maar dat klinkt alsof je gewoon een jaar moet wachten tot je een uitkering krijgt. Dat is niet de bedoeling. Je moet in deze periode actief naar werk zoeken en dat wordt ook gecontroleerd.

Wat doe je best?

Schrijf je na je studies zo snel mogelijk in bij:

  • de VDAB, als je in Vlaanderen woont.
  • bij Actiris, als je in Brussel woont.
Kan iedereen starten aan zijn beroepsinschakelingstijd?

Jammer genoeg niet. Je moet jonger zijn dan 25 jaar en kunnen aantonen dat je de nodige basisstudies gedaan hebt. Bij RVA noemen ze dit rechtopenende studies.

Heb ik tijdens mijn beroepsinschakelingstijd nog recht op kinderbijslag?

Ja, voor maximum 1 jaar. Op voorwaarde dat je tijdens dat jaar:

  • Niet meer dan 80 uren per maand werkt met een gewone arbeidsovereenkomst.
  • Werk je tijdens je laatste zomervakantie nog als jobstudent aan verlaagde RSZ? Dan tellen deze uren niet mee voor de 80 uur per maand.

Let op, voor Brussel zijn er andere voorwaarden. Daar heb je géén recht meer op kinderbijslag als:

  • je inschakelingsuitkeringen ontvangt
  • je een maandinkomen hebt dat hoger is dan 551,49 euro bruto
  • je de leeftijd van 25 jaar bereikt hebt

Informeer je bij Actiris.

Werk je als zelfstandige? Dan heb je nog 1 jaar recht op je Groeipakket (de nieuwe naam voor kinderbijslag) op voorwaarde dat je tijdens dat jaar geen bijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep.

Lees ook: Wat met de kinderbijslag en de ziekenkas na de studies?

Moet ik mij inschrijven bij een ziekenfonds?

Zolang je nog in de beroepsinschakelingstijd bent, blijf je via je ouders aangesloten bij het ziekenfonds. Heb je werk of ontvang je een uitkering? Dan moet je op eigen naam aangesloten zijn.

Beroepsinschakelingstijd doorlopen?

Kom je moeilijkheden tegen in je zoektocht naar werk? Bekijk het verhaal van andere jongeren en hoe zij er mee omgaan in de filmpjes van #Watwerkt.

FOTO: Kaylah Otto

Nood aan een babbel?

Praat erover