Een eigen bedrijf starten: hoe doe ik dat?

Heb je nagekeken waarmee je rekening moet houden vóór de start? Dan kan je aan de opstart van je onderneming beginnen.

Een bedrijf opstarten doe je in 7 stappen:

1. Kies de geschikte ondernemingsvorm

Kies eerst tussen een eenmanszaak of vennootschap. Als je voor een vennootschap kiest, moet je ook een vennootschapsvorm kiezen.

Denk daar vooraf goed over na!

Enkele voor- en nadelen:

 • Eenmanszaak
  • Eenvoudiger en goedkoper om op te richten
  • Maar je hebt hogere belastingen en als je bedrijf failliet gaat, dan jij ook.
 • Vennootschap
  • Duurder om op te richten en meer verplichtingen voor je boekhouding en administratie
  • Maar je hebt lagere belastingen en als je bedrijf failliet gaat, loop jij zelf minder risico.

Bekijk alle voor- en nadelen van deze ondernemingsvormen

2. Open een zichtrekening

Open een zichtrekening bij een bank in België.

 • Vennootschap: de rekening moet op naam van de vennootschap staan.
 • Eenmanszaak: ook best een nieuwe rekening. Zo blijven je handels- en privé-zaken gescheiden.

Vermeld het rekeningnummer (samen met de naam van de bank) op alle handelsdocumenten (brieven, facturen, ...).

3. Richt de vennootschap op, als je daarvoor kiest

Kies je voor een eenmanszaak? Dan mag je deze stap overslaan en naar stap 4 gaan.

Zo richt je een vennootschap op:

 1. Stel een financieel plan op
 2. Vraag een bankattest aan
 3. Stel de statuten op
 4. Stel een oprichtingsakte op
 5. Registreer de oprichtingsakte
 6. Laat de oprichtingsakte openbaar maken
 7. Leg een vennootschapsregister aan
 8. Registreer de begunstigden in het UBO-register

Hier vind je meer uitleg om een vennootschap op te richten.

4. Vraag een ondernemingsnummer aan bij het ondernemingsloket

Kies een ondernemingsloket voor je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit loket controleert of je zaak voldoet aan de gestelde eisen.

Je krijgt er een uniek ondernemingsnummer. Dit nummer bestaat uit 10 cijfers en is hetzelfde als je btw-nummer.

Meer informatie over de aanvraagprocedure, kostprijs en lijst loketten

5. Laat je btw-nummer activeren

Je ondernemingsnummer is de basis voor je btw-nummer, maar je moet het nog laten activeren. Dit heet ook wel 'btw-identificatie'.

Je kan dit nummer laten activeren door een erkend ondernemingsloket of een volmachthouder (bijv. boekhouder), maar dat kost al snel €75.

Je kan je btw-nummer ook gratis zelf activeren via online doen via MyMinfin.

Ook als je recht hebt op een btw-vrijstelling moet je het btw-nummer activeren.

Ben je btw-plichtig?

'Btw-plichtig' wil zeggen dat je btw aanrekent op de facturen voor je klanten. De btw die je betaalt op dingen die je voor je eigen zaak aankoopt, kan je verrekenen met de btw die je van je klanten krijgt. Het saldo moet je storten aan de staat.

Meestal ben je btw-plichtig, tenzij je:

Meer informatie over de verschillende btw-stelsels, vrijstellingsregelingen en aangifte

6. Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Je moet als zelfstandig ondernemer je sociale zekerheid zelf in orde brengen. Je moet je daarvoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Dat kan ten vroegste 6 maanden voor je start en moet ten laatste bij de start.

Dan val je onder het sociaal statuut van een zelfstandige, met bepaalde rechten en plichten. Die verschillen voor een zelfstandige in hoofdberoep, bijberoep en student-zelfstandige.

Koos je voor een vennootschap? Dan betaal je een sociale bijdrage als zelfstandige én als vennootschap.

Je kan wel de eerste 3 jaar vrijgesteld worden van je vennootschapsbijdrage, als je voldoet aan de voorwaarden.

Meer info vind je bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)

7. Sluit aan bij een ziekenfonds

Sluit aan bij een ziekenfonds naar keuze of bij een gewestelijke dienst van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Zodra je bent aangesloten, ben je verzekerd voor:

 • Kleine risico's: raadplegingen huisarts, aankoop geneesmiddelen …
 • Grote risico’s: bepaalde ziekten, ziekenhuisopname, bevallingen …

Ook na de start heb je nog heel wat verplichtingen

Ontdek hier wat je niet mag vergeten ná de start van je eigen bedrijf

Hou dit zeker in de gaten, want het kan je geld kosten als je die verplichtingen niet nakomt.

Vind alle info in 1 pdf

Alles wat je moet vóór je je bedrijf opstart, bij de start en erna. 

FOTO: Cobro