Wat moet ik doen na de opstart van mijn onderneming?

1. Zorg voor een heldere boekhouding

Een boekhouding is een wettelijke verplichting. En ze geeft jou ook een realistisch zicht op de financiële situatie van je zaak.

Wat voor onderneming heb je en hoe groot is die? Dat bepaalt welke boekhouding je moet hebben: een volledige (= dubbele) of een vereenvoudigde boekhouding. Ontdek hier welke boekhouding jij moet hebben

Een boekhouder kan je helpen: hoe vind je de boekhouder die bij jou past?

2. Sociale verplichtingen

1. Sociale bijdragen

Betaal elke 3 maanden je sociale bijdragen aan je sociaal verzekeringsfonds. Als starter kan je de eerste 3 jaren voorlopige minimumbijdragen betalen. Hier kom je alles te weten over de sociale bijdragen

2. Vennootschapsbijdrage

Startte je een vennootschap? Betaal dan jaarlijks je vennootschapsbijdrage van € 384,44 of € 960,26 (afhankelijk van je balanstotaal). Starters kunnen de eerste 3 jaar een vrijstelling krijgen. Meer info in de subsidiedatabank van VLAIO.

3. Personeel

Heb je personeel? Dan heb je extra sociale verplichtingen. Bekijk samen met een sociaal secretariaat welke formaliteiten je moet vervullen. Laat de opvolging aan hen over, zodat jij je verder kan bezig houden met het starten van je onderneming.

3. Fiscale verplichtingen

1. Inkomstenbelastingen

Betaal jaarlijks je inkomstenbelastingen. Doe dit op tijd om boetes te vermijden.

2. Voorafbetalingen op belastingen

Zowel zelfstandigen als vennootschappen moeten voorafbetalingen doen op hun belastingen op:

 • 10 april
 • 10 juli
 • 10 oktober
 • 20 december

Die voorafbetalingen bereken je op de vermoedelijke winst van dat jaar.

Doe je geen voorafbetalingen? Dan betaal je meer belastingen. De eerste 3 jaar moet je geen 'belastingvermeerdering' betalen als:

 • Je voor de eerste keer een zelfstandige activiteit begint en zelfstandig in hoofberoep bent
 • Of als je een nieuw opgerichte vennootschap hebt

Meer info:

3. Btw-aangifte

Ben je btw-plichtig? Dien maandelijks of per kwartaal je btw-aangifte in. De meeste ondernemers moeten een maandelijkse aangifte indienen. Behalve ondernemingen met een kleinere omzet.

Als btw-plichtige onderneming moet je:

 • Btw-aangiftes indienen
 • Btw doorstorten aan de staat
 • Jaarlijkse klantenlisting indienen
 • Correcte boekhouding hebben
 • Facturen opmaken

4. Bedrijfsvoorheffing

Geef maandelijks de bedrijfsvoorheffing aan op de verloning van personeel en bedrijfsleiders van vennootschappen.

Bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de definitieve inkomstenbelasting.

Doe de aangifte en betaling binnen de 15 dagen na de maand waarin de lonen zijn betaald.

Meer info over de bedrijfsvoorheffing

5. Roerende voorheffing

Roerende voorheffing is een belasting op uitbetaalde dividenden of interesten die je moet inhouden en betalen.

Geef de roerende voorheffing aan en betaal ze, binnen de 15 dagen na de toekenning of 'betaalbaarstelling': het moment waarop je weet wanneer een dividend op een aandeel of de rente op een lening wordt betaald.

Meer info over de roerende voorheffing

4. Sluit verzekeringen af

Verplichte verzekeringen

Bepaalde verzekeringen zijn verplicht:

 • Arbeidsongevallenverzekering personeel
 • Autoverzekering
 • Burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing

Niet verplichte verzekeringen

Over andere verzekeringen kan je vrij beslissen, bijvoorbeeld een verzekering tegen productaansprakelijkheid en bedrijfsschade.

Ben je bestuurder van een vennootschap? Dan kan je je ook verzekeren tegen bestuurdersaansprakelijkheid.

Je kan je ook extra verzekeren voor betere sociale rechten. Bv. voor een betere bescherming bij ziekte (verzekering gewaarborgd inkomen) of voor je pensioenopbouw (verzekering vrij aanvullend pensioen).

Meer info vind je bij verzekeraars en de sociale verzekeringsfondsen.

Vind alle info in 1 pdf

Alles wat je moet vóór je je bedrijf opstart, bij de start en erna. 

FOTO: Kilarov Zaneit