Wat is een plaatsbeschrijving?

Bij het begin van de huur wordt vaak een plaatsbeschrijving opgemaakt. Dat is een document waarin kamer per kamer wordt beschreven hoe de woning er aan toe is.

Een plaatsbeschrijving geldt pas wanneer zowel huurder als verhuurder akkoord gaan en het document ondertekenen. De verhuurder mag kosten verbonden aan de plaatsbeschrijving voor de helft doorrekenen aan de huurder. Let op dat alle gebreken in de plaatsbeschrijving staan. Anders kan de verhuurder jou de schuld geven van de schade.

Geen plaatsbeschrijving?

Is er geen plaatsbeschrijving opgemaakt? Dan is er een vermoeden dat de huurwoning zich bij het einde van de huur in dezelfde staat bevindt als bij het begin. Vooral de verhuurder heeft dus belang bij een plaatsbeschrijving.