Wat staat er in een huurcontract?

De bedoeling van een huurcontract? Duidelijkheid scheppen over de afspraken tussen huurder en verhuurder.

Een huurcontract moet altijd schriftelijk zijn.

  • Het bevat zeker de identiteitsgegevens van de huurder en de verhuurder.
  • Best staat de huurprijs erin, net zoals eventuele kosten en lasten.
  • Noteer de startdatum van het contract en wat de exacte duur is.
  • Je somt ook op welke ruimtes je allemaal huurt.
  • Zorg ervoor dat alles wat je afspreekt met de verhuurder ook daadwerkelijk in het contract staat.

Heb je geen schriftelijk huurcontract? Dan kan je de verhuurder toch nog via een aangetekende brief verzoeken om een contract op te maken. Weigert hij dat? Dan kan je naar de vrederechter gaan.

Op de website van de Huurdersbond vind je een voorbeeldcontract.