Een asielzoeker. Wat is dat?

Asielzoekers zijn mensen die hun thuisland ontvluchten.

Mensen moeten, vaak plots, hun vertrouwde leven achterlaten om te ontsnappen aan geweld, oorlog of vervolging. Kortom: ze vluchten om te overleven. Of ze leven in armoede en zijn op zoek naar een beter leven.

Om in België erkend te worden als vluchteling moet je asiel aanvragen. Om asiel te krijgen moet je kunnen aantonen dat je vervolgd wordt omwille van:

  • je bevolkingsgroep
  • godsdienst
  • nationaliteit
  • politieke overtuiging
  • of omdat je hoort bij een bepaalde sociale groep. Je bent bijvoorbeeld holebi.

Tijdens de asielprocedure vangt ons land asielzoekers op in opvangcentra.

Kinderen van asielzoekers of niet-begeleide minderjarigen hebben ook leerplicht. Zij gaan dus naar school, ook al hebben ze geen papieren.

Aan het einde van de procedure zijn er twee opties:

1. je mag in België blijven

2. je mag niet in België blijven

Dan moet je terug naar het land waarvan je ouders gevlucht zijn. Waarom? Omdat België vindt dat het toch veilig is in dat land. Dat is moeilijk als je al lang in België woont en hier veel vrienden hebt. Je kan ook bang zijn om terug te keren. Blijf je toch? Dan ben je illegaal in België.

Deze Nederlandse reportage geeft een inkijk in het leven van een kind dat uitgewezen wordt. Let op: in België bestaat het kinderpardon niet. Als de ouders van Belgische kinderen uitgeprocedeerd zijn en ze moeten terug naar hun land van herkomst, dan geldt dit voor het hele gezin. Ongeacht hoe lang ze in België zijn.

FOTO: Amed Official

Nood aan een babbel?

Praat erover