Wat is een API?

API is de afkorting voor Aanspreekpersoon Integriteit.

Dit is de persoon die je kan contacteren in jouw jeugdbeweging of sportclub als je grensoverschrijdend gedrag meemaakt of denkt dat iemand anders het meemaakte.

Grensoverschrijdend gedrag kan van alles zijn: een aanraking, een mopje ... voelt het voor jou niet fijn? Dan gaat het over jouw grens. En dan is het dus grensoverschrijdend gedrag.

De API is er voor leden, leiding, ouders, vrijwilligers...

Iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij jouw jeugdbeweging of sportclub kan de API contacteren.

Je moet zelf geen slachtoffer of getuige zijn. Heb je een vermoeden of een slecht gevoel? Ook dan kan je contact opnemen.

De API kijkt samen met jou hoe een situatie aangepakt kan worden

De API luistert en bekijkt samen met jou hoe de situatie aangepakt kan worden. Dit gebeurt altijd in overleg met jou. De API heeft geen beroepsgeheim, maar discretieplicht. Wat je vertelt, wordt niet zonder reden met anderen gedeeld. Tenzij het over strafbare feiten gaat, dan heeft de API wel een meldingsplicht.

Waar vind ik mijn API?

Je kan de API bereiken via een telefoonnummer, e-mailadres of een Facebook-profiel. Sommige organisaties geven de contactgegevens mee in een flyer, brochure, boekje, krantje ...

Hier vind je links naar alle API's in het jeugdwerk.

Voor je sportclub zoek je best eens zelf op 'API' op hun website. Niet alle sportclubs hebben een API.

Nood aan een babbel?

Praat erover