Ik word tienervader. Wat kan ik doen?

Is iemand zwanger van jou? Dan moet je over enkele dingen nadenken:

Welke rol wil je opnemen?

1. Wil je de relatie met het meisje verderzetten?

 • Zo ja: hoe ga je dit samen doen als mama en papa?
  • Wat moet je allemaal regelen?
  • Waar gaan jullie wonen?
  • Hoe gaan jullie alles betalen?
  • Wie kan jullie helpen?
  • Bij wie kunnen jullie terecht voor (praktische) steun?
 • Zo nee: zie vraag 2

2. Wil je een vader zijn?

 • Zo ja: wat voor vader wil, kan en mag je zijn?
 • Zo nee: hoe kan je dit respectvol communiceren aan het meisje, haar familie en jouw familie?
  • Wat wil je dat zij over jou vertelt als het kind later vragen stelt over wie de papa is?

Wel of niet erkennen?

Een kind erkennen geldt voor altijd, je kan er niet meer op terugkomen. Het is daarom belangrijk dat je er goed over nadenkt.

Je kan het kind erkennen:

 • Voor de geboorte met een 'attest van de vermoedelijke bevallingsdatum'. De gynaecoloog kan dit attest geven.
 • Na de geboorte. Dat kan bij de geboorteaangifte of later.
  • De mama moet meekomen en toestemming geven.
  • Komt ze niet mee? Dan moet ze op voorhand schriftelijke toestemming geven.

Weigert de mama om jou te erkennen als vader?

Dan kan je naar de familierechtbank gaan. Je doet dit best samen met een advocaat die gespecialiseerd is in familierecht.

Ben je getrouwd?

Dan ben je automatisch erkend als vader. Je moet wel minstens 18 jaar zijn om te trouwen.

Rechten en plichten?

Als je het kind erkent, heb je rechten én plichten:

Je hebt recht op:

 • Persoonlijk contact met je kind.
 • Ouderlijk gezag: samen met de andere ouder alle beslissingen nemen over je kind, zoals: naam, familienaam, woonplaats, opvang, school en gezondheidszorg.
 • Je kind mee opvoeden en er informatie over krijgen.
 • Het geld en de spullen van je kind beheren, zoals het groeipakket (vroegere kinderbijslag), bankrekening, spulletjes...
 • Vaderschapsverlof:
  • Ben je minderjarig of ga je nog naar school? Dan heb je hier géén recht op.
  • Werk je? Dan heb je recht op 10 dagen vaderschapsverlof.

Je bent verplicht om:

 • Eten, kleren en een plek om te wonen geven aan je kind.
 • Je kind op te voeden.
 • Je kind de kans geven om een opleiding te volgen
 • De kosten betalen als je kind een fout maakt of iets kapot doet. Jij bent aansprakelijk.

Meer juridische info?

In deze brochure vind je alle informatie over rechten, plichten en beslissingen die genomen worden als je minderjarige ouder wordt.

Andere jonge papa's leren kennen?

Dat kan! Op fara.be vind je waar je andere jonge vaders kan leren kennen.

Magazine voor tienerouders

In dit magazine vind je heel wat tips voor jonge mama's én papa's. Hoe kan je helpen tijdens de zwangerschap? Hoe gaat zo'n bevalling er aan toe? Wat is borstvoeding nu eigenlijk en hoe kan je als papa helpen? Hoeveel kost een kind? Waar kan je hulp vinden? Je vindt het allemaal in dit magazine!  

Nood aan een babbel?

Praat erover