Mijn ouders zien mijn lief niet zitten. Wat nu?

Probeer erover te praten met je ouders. Misschien is jouw indruk anders dan hoe ze zich echt voelen? Misschien kan je een compromis vinden? Wat zien ze wel zitten en wat niet? Is er een tussenoplossing? Lees hier tips voor zo'n gesprek.

Als je ouders heel duidelijk tegen je relatie zijn, dan is dat allesbehalve gemakkelijk. Je wil je lief of je ouders niet kwetsen, teleurstellen of kwijtraken. Er is geen ‘juist’ antwoord op deze verscheurende situatie, maar je kan deze dingen wel in je achterhoofd houden:

je hebt een goede relatie met je ouders

Als je een goede relatie hebt met je ouders en je beslist om je relatie zonder hun steun verder te zetten, dan zal het niet gemakkelijk zijn. Het kan dat je ouders je uiteindelijk toch gaan steunen. Maar als de afkeuring blijft bestaan, verlies je belangrijke steunfiguren. Probeer te blijven praten met je ouders. Laat hen merken dat ze belangrijk voor je blijven, ook al heb je nu een relatie.

je hebt een slechte relatie met je ouders

Als de relatie met je ouders ronduit slecht is, dan kan je relatie een nieuwe kans zijn op een veilig nest. Je lief moet dan wel iemand zijn die jou genoeg steun en veiligheid geeft. En misschien moet je ook dan blijven werken aan je relatie met je ouders om te vermijden dat die problemen jouw relatie binnendringen. Je kan hiervoor ook professionele hulp zoeken als dat nodig is.

Als je jonger bent dan 18, val je nog onder het ouderlijk gezag. Dan hebben je ouders het laatste woord en kunnen ze je relatie verbieden als ze voelen dat dat in jouw belang is. Weet dat de meeste ouders het beste voorhebben met hun kinderen. Misschien vrezen ze -al dan niet terecht- voor je veiligheid, of maken ze zich zorgen omdat een relatie met grote verschillen moeilijker is.

Als je ouders zich serieuze zorgen maken om je veiligheid, kunnen ze stappen zetten naar de integrale jeugdhulp (bijvoorbeeld het JAC, CLB, OCMW, …). Zij zoeken naar een oplossing waar je ouders en jijzelf mee akkoord kunnen gaan.

FOTO: Courtney Clayton

Benieuwd wat Zenne en Désirée over dit onderwerp te vertellen hebben?

Nood aan een babbel?

Praat erover