Cyberhaat vs. cyberpesten: wat is het verschil?

Online kom je af en toe kwetsende berichten tegen. Maar wanneer is zo'n bericht cyberpesten en wanneer spreek je over cyberhaat? Het grote verschil zit 'm in op wie de berichten gericht zijn.

Cyberpesten

Cyberpesten is een persoon pesten met behulp van digitale media zoals sociale media, mail, websites, sms, apps, ... Cyberpesten kan, anders dan gewoon pesten, 24 op 24 en 7 op 7 doorgaan. Het is vaak een aanvulling op 'offline pesten'.

Ook thuis ben je dan kwetsbaar. Daardoor doet het pesten vaak nog meer pijn. Via cyberpesten heeft de pester ook een groter digitaal publiek.

Officieel kan cyberpesten anoniem. Maar meestal weet het slachtoffer wel degelijk welke dader er achter de anonieme berichten zit. Bijna altijd kennen dader en slachtoffer elkaar ook 'in real life'.

Cyberhaat

Ook cyberhaat of cyberhate speelt zich online af. Maar bij cyberhate is de kwetsende boodschap niet gericht op 1 persoon in het bijzonder. Wel op hele groepen van mensen omwille van 1 specifiek kenmerk (bv. lelijke meisjes, joden, homo's, …). Dan spreken we dus niet over cyberpesten maar over cyberhaat.

Mag dat?

Haatboodschappen op het internet zijn niet altijd strafbaar. Alleen woorden die aanzetten tot haat, geweld of discriminatie kunnen leiden tot vervolging. Ook uitlatingen die het bestaan van de holocaust in vraag stellen, zijn strafbaar bij wet.

Maar ook als het niet strafbaar is, is het misschien wel goed om te reageren. Met jouw reactie kan je aan de gekwetste personen en aan anderen laten weten dat niet iedereen zo denkt.

Nood aan een babbel?

Praat erover