Wat kan ik doen tegen pesten zonder het erger te maken?

Kom op voor de gepeste:

1. Spreek een volwassene aan die je vertrouwt. Die persoon bekijkt samen met jou wat er best gebeurt. Dat kan samen met de gepeste of alleen. Vraag aan die persoon om jou op de hoogte te houden over verdere stappen die hij onderneemt. Als er iets gebeurt dat je zelf niet ziet zitten, kan je dat ook aangeven.

2. Denk na wat je zelf ziet zitten om te doen. Doe niks waarvan je zelf denkt dat het de situatie erger zal maken.

3. Meld je het pestgedrag liever anoniem? Stuur dan bijvoorbeeld een e-mail en vraag expliciet om de melding anoniem te houden.

4. Kom op voor de gepeste. Troost, steun en praat ermee.

Nood aan een babbel?

Praat erover