Ik ben minderjarig en pleegde een misdrijf. Mag de politie mij ondervragen?

Laat ons beginnen met het goede nieuws. Volgens de Belgische wet kan je als minderjarige geen misdrijf plegen. Wanneer je als jongere iets mispeutert, pleeg je een als misdrijf omschreven feit (ook wel een MOF genoemd). Drugs dealen, cd’s stelen, graffiti spuiten, herrie schoppen op een fuif, als twaalfjarige met een brommer rijden, zijn allemaal voorbeelden van MOF'en.

Het proces-verbaal

  • Het misdrijf wordt gemeld aan de politie, die in een proces-verbaal (pv) noteert wat er is gebeurd.
  • Daarna stuurt de politie het pv door naar de procureur des Konings.

Het verhoor

De politie gaat de verdachten verhoren, ook al ben je minderjarig. Je kan maximum 24u door de politie worden vastgehouden.

Als verdachte heb je geen recht op bijstand van een vertrouwenspersoon of je ouders tijdens het verhoor. Soms laat de politie dat toch toe, maar het is geen recht. Elke minderjarige verdachte heeft wél het recht om vóór het eerste verhoor te spreken met zijn advocaat.

Alleen als je ook echt aangehouden bent, moet je advocaat aanwezig zijn tijdens elk verhoor de eerste 24 uur van je aanhouding. Vraag zeker een kopie van het proces-verbaal.

De politie moet je ouders niet op voorhand op de hoogte brengen van het verhoor, wel na afloop. De procureur des Konings (of het parket) beslist of de feiten erg genoeg zijn om de zaak door te geven aan de rechtbank.

Wat daarna?

  • Als de procureur beslist om de zaak te seponeren, dan gebeurt er verder niks: je moet niet voor de rechter verschijnen, je krijgt geen maatregel en dus is er ook geen strafblad.
  • Gaat het om een ernstige MOF? Dan zal je direct aangehouden worden om voor de jeugdrechter te verschijnen. Je kan maximum 24u door de politie worden vastgehouden. Je ouders worden altijd verwittigd.

Vanaf je twaalf jaar is de jeugdrechter verplicht je te horen en heb je recht op een advocaat.

FOTO: Clem Onojeghuo

Nood aan een babbel?

Praat erover