Waarom hebben wij verschillende regeringen?

België is een federale staat, dat wil zeggen dat de staat is opgedeeld in deelstaten. In België hebben verschillende regio's meer beslissingsmacht gekregen, ook wel autonomie genoemd. Deze regio's zijn zo deelstaten geworden.

Bij ons bestaat het regionale niveau uit 3 gewesten en 3 gemeenschappen. Deze gewesten en gemeenschappen hebben hun elk hun eigen regeringen en parlementen om die taken uit te voeren en wetten op te stellen. Daarbovenop heeft België zelf een federale regering en parlement.

Als je dit allemaal optelt, zouden er 7 regeringen en 7 parlementen moeten zijn, maar de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest hebben een gemeenschappelijk parlement en regering.

België heeft dus 6 regeringen en 6 parlementen

  1. België (federaal)
  2. Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest
  3. Waals Gewest
  4. Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  5. Franse Gemeenschap
  6. Duitstalige Gemeenschap

De taken die elke deelstaat heeft, worden ook wel bevoegdheden genoemd.

  • Zo zijn de gemeenschappen bevoegd voor alles rond cultuur, taal en onderwijs: de persoonsgebonden materies.
  • De gewesten zijn bevoegd voor economische zaken, milieu, mobiliteit: de grondgebonden materies.
  • Het federale niveau is dan weer bevoegd voor onder andere veiligheid, sociale zekerheid, volksgezondheid, buitenlandse zaken.

ARTIKEL: Maud Boey & Pamela Baruti