Hebben ouders ook rechten en plichten?

Niet enkel jij hebt rechten en plichten, ook je ouders mogen niet zomaar alles in hun eigen voordeel doen. Ze zijn verplicht om:

 • te beslissen over jou en je bezittingen tot je 18 bent. Dit kan gaan over je gezondheid, je opvoeding, je opleiding, je kledij, je woonplaats, je zakgeld, je vrienden ...
 • jou te respecteren.
 • je financieel te steunen en onderhouden. Je kan het met hen hebben over zakgeld. Leg uit waarvoor je geld wilt en hoe je ook zelf zal bijdragen aan de kosten. Raken jullie er niet uit? Dan kan je altijd terecht bij een JAC.
 • te voorzien in je levensonderhoud, opvoeding en opleiding volgens de middelen die ze hebben.
 • jouw geld en bezit te beheren in jouw belang.
 • op te draaien voor jouw fouten. Zij zijn aansprakelijk voor hun minderjarige kinderen.
 • jou te vertegenwoordigen in belangrijke documenten of bij het gerecht: contracten ondertekenen of een proces starten in jouw naam…
 • rekening te houden met jouw mening.

Deze plichten stoppen niet wanneer je meerderjarig wordt. Je ouders blijven verantwoordelijk voor je tot je een studie of opleiding hebt beëindigd waarmee je kans maakt op een job. Je ouders zijn samen verantwoordelijk voor je, zelfs wanneer ze gescheiden zijn of apart wonen, tenzij de rechter hier anders over beslist.

Maar je ouders hebben ook rechten, zoals:

 • het recht over de persoon van de minderjarige. Dat zijn beslissingen over alles wat met opvoeding te maken heeft bijvoorbeeld voeding, kledij, vrije tijd, opleiding en waarden en normen. Dat betekent niet dat jij niets te zeggen hebt. Je hebt het recht je menig te geven en inspraak te krijgen bij persoonlijke beslissingen. Hoe ouder je wordt, hoe meer inspraak je verdient.
 • het recht op toezicht. Zijn je ouders gescheiden? Dan heeft elke ouder het recht om toe te zien op je opvoeding.
 • het recht op respect. Als kind ben je verplicht je ouders te respecteren.

FOTO: Farn Saetia

Nood aan een babbel?

Praat erover