Hebben ouders ook rechten en plichten?

Ja, ook jouw ouders hebben rechten en plichten! Deze staan allemaal in het Burgerlijk Wetboek.

Plichten

Jouw ouders zijn verplicht om:

 • Beslissingen te nemen over jou en je bezittingen tot je 18 jaar bent. Bijvoorbeeld over:
  • Jouw gezondheid
  • Hoe je wordt opgevoed
  • Welke opleiding je volgt
  • Wat voor kleding je draagt
  • Waar je woont
  • Hoeveel zakgeld je krijgt
  • Wie je vrienden zijn
 • Jou te respecteren
 • Je financieel te steunen en onderhouden
 • Te voorzien in je levensonderhoud, opvoeding en opleiding, afhankelijk van wat ze kunnen betalen
 • Jouw geld en bezit te beheren, steeds in jouw belang
 • Te betalen voor schade of schulden die jij veroorzaakt wanneer je een fout begaat
 • Jou te vertegenwoordigen in belangrijke documenten of bij het gerecht, zo moet je ouders contracten ondertekenen of een proces starten in jouw naam
 • Rekening te houden met jouw mening, met wat jij denkt en voelt

Je ouders zijn steeds samen verantwoordelijk voor je. Zelfs wanneer ze gescheiden zijn of apart wonen. Tenzij de rechter anders beslist. Dit komt omdat ze co-ouderschap hebben.

Ben je 18 jaar of ouder? Dan blijven je ouders verantwoordelijk voor jou totdat je een studie of opleiding hebt afgerond waarmee je werk kunt vinden. Ze moeten er nog steeds voor zorgen dat je een plek hebt om te wonen, genoeg geld hebt voor eten en drinken enzovoort. Tegelijkertijd krijg je nu ook meer eigen verantwoordelijkheden.

Rechten

Maar vergeet niet dat jouw ouders ook rechten hebben:

 • Recht op eerbied en respect van jou
  • Je bent verplicht om je ouders steeds met respect te behandelen
 • Recht op informatie over jou
  • Jouw ouders hebben het recht te weten hoe het met je gaat. Ze willen graag op de hoogte zijn van wat er in jouw leven gebeurt. Op die manier kunnen ze de beste beslissingen nemen voor jou.
 • Recht om samen alle beslissingen te nemen over de opvoeding van jou en jouw bezittingen
  • Dit betekent niet dat jij niets te zeggen hebt! Je hebt het recht je mening te geven en inspraak te krijgen bij persoonlijke beslissingen. Hoe ouder je wordt, hoe meer inspraak je verdient.
 • Recht op persoonlijk contact met jou
  • Je beide ouders hebben het recht om tijd met jou door te brengen. Zelfs als ze niet meer bij elkaar wonen. Wanneer en hoe vaak je hen ziet wordt geregeld in wat we de verblijfsregeling noemen.

FOTO: Adib Harith Fadzilah

Nood aan een babbel?

Praat erover