Ik ben het niet eens met mijn attest. Wat nu?

Denk je dat je attest niet terecht is? Dan moeten jij of je ouders bewijzen dat de klassenraad een foute beslissing heeft genomen.

Doe dit snel: vaak heb je maar 3 dagen om te reageren. In je schoolreglement staat normaal hoeveel dagen je hebt op jouw school.

Ben je 17 jaar of jonger? Dan moeten je ouders reageren. Ben je 18 jaar of ouder? Dan kan je zelf reageren.

Dit is wat jij of je ouders kunnen doen:

1. Bekijk examens, toetsen en beslissingen

Vraag om je examens, je toetsen en de beslissingen van de delibererende klassenraad in te kijken.

Je hebt het recht om die te zien.

De school moet ook schriftelijk uitleggen waarom ze je een attest heeft gegeven.

2. Afspraak voorzitter klassenraad

Heb je alles gezien en ga je nog niet akkoord met je attest? Dan kan je:

 • Dit laten weten aan de school, best ook via mail of brief zodat je een bewijs op papier hebt.
 • Een afspraak vragen met de voorzitter van de klassenraad.

De voorzitter van de klassenraad is meestal de directeur van de school. Die moet nu een overleg plannen met jou en je ouders.

Na dat gesprek kan de directeur beslissen om het attest houden zoals het was, of om de delibererende klassenraad opnieuw samen te brengen.

Die klassenraad kan dan een nieuwe beslissing nemen.

Let op:

 • Ze kunnen je vragen om eerst extra toetsen, examens of opdrachten te doen.
 • Ze kunnen ook beslissen om je een slechter attest te geven, bijvoorbeeld C in plaats van B.

3. In beroep gaan

Ook nu nog niet akkoord? Dan moeten jij of je ouders 'schriftelijk beroep aantekenen'. Dat betekent dat je met een aangetekende brief laat weten dat je niet akkoord gaat.

Je hebt meestal opnieuw maximaal 3 dagen om dit te doen.

De school stelt dan een beroepscommissie samen. Daarin zitten mensen:

 • van de klassenraad
 • van buiten de school, bijvoorbeeld van de ouderraad
  • Een van deze 'externen' moet voorzitter zijn.

De beroepscommissie kan:

 • je beroep verwerpen (als het te laat ingediend is of niet in de juiste vorm)
 • het attest bevestigen
 • ​het attest vervangen
  • Ze kunnen je vragen om eerst extra toetsen, examens of opdrachten te doen.
  • Ze kunnen ook beslissen om je een slechter attest te geven, bijvoorbeeld C in plaats van B.

Ze moeten hun beslissing maken ten laatste op 15 september van het volgende schooljaar.

Zolang ze niet beslist hebben, moet je geen rekening houden met je attest. Je mag dus lessen volgen in het volgende jaar.

4. Raad van State

Is het na de vorige stappen nog altijd niet wat je wilde? Of denk je dat ze de regels niet hebben gevolgd? Dan kunnen jij of je ouders binnen de 60 dagen nog beroep aantekenen bij de Raad van State.

Bekijk sowieso je schoolreglement voor de exacte afspraken op jouw school.

FOTO: Frank Busch

Nood aan een babbel?

Praat erover